Nyhed

Så er det atter tid til at bekæmpe kæmpebjørneklo

02-04-2024

Kæmpebjørneklo begynder at titte frem nu, og planten vokser hurtigt. Husk at bekæmpe den tidligt og hold øje med ny opvækst.

Har du kæmpebjørneklo på din grund, skal du til at indlede den første effektive bekæmpelse af kæmpebjørneklo nu, da fristen for første bekæmpelse er den 15. april. Planterne må herefter ikke udvikle blomster eller frøstande.

Kæmpebjørneklo er invasiv i den danske natur og har ingen naturlige fjender her. De 2-5 meter høje skærmplanter breder sig kraftigt og overskygger alle andre lavere planter. Bekæmpelse af kæmpebjørneklo handler først og fremmest om at forhindre blomstring og frøsætning hen over hele vækstsæsonen. En enkelt plante sætter nemlig gennemsnitligt 20.000 frø.

vores hjemmeside kan du finde kort over de registrerede forekomster af kæmpebjørneklo, læse vores indsatsplan og læse mere om de forskellige metoder til effektiv bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Sorø Kommune vil foretage tilsyn på udvalgte steder efter d. 15. april, for at se om der bliver bekæmpet effektivt. Hvis det ikke er tilfældet, kan kommunen tilsende varsel og påbud om bekæmpelse, og i sidste ende, komme og bekæmpe planterne for grundejers regning.

Undrer du dig over den nye dato for første bekæmpelse? Vi har revideret vores indsatsplan, blandt andet så vi kan komme tidligere i gang med bekæmpelsen. Det har vi gjort fordi det de senere år har vist sig at være for sent at gå i gang til den 1. juni, da de varmere forår giver os en meget tidligere opblomstring. Vi så derfor flere steder hvor planterne var lige ved at smide, eller allerede havde smidt, deres frø og dermed sikret næste generation af kæmpebjørneklo.

Har du spørgsmål til bekæmpelse af kæmpebjørneklo, eller ser du kæmpebjørneklo et sted, hvor den ikke bliver bekæmpet, så indberet det til os på app’en ”Tip Sorø”  (du skal vælge kategorien "invasive arter").

Du kan også give os oplysninger om opvækst ved at skrive til natur@soroe.dk.

 

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Naturafdelingen
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13