Græsslåning af vejrabatter

Græsrabatterne langs kommunens veje slås to gange om året, forår og efterår. Du kan hjælpe med at vedligeholde rabatterne ved at holde dem fri for sten og affald og lignende.

Rabatslåning om foråret

Forårsslåningen omfatter rabatarealer indenfor 0,9 m fra kørebanekant.

Græsslåning ved frømarker

Ved rabatslåningen i foråret vil der i henhold til Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder også blive slået græs ved frømarker.

Du skal kontakte os senest den 15. maj, hvis du har en frømark og ønsker slåning udover 0,9 m.

Ønsker du græsslåning udover 0,9 m

Hvis du som ejer eller forpagter af frømarker langs en kommunevej ønsker slåning udover 0,9 m, skal du sende en e-mail til vejogpark@soroe.dk.

Du bedes kontakte os senest den 15. maj, så slåningen kan indpasses i forårsprogrammet. Hvis du ikke når at kontakte kommunen senest den 15. maj, vil du alligevel kunne få slået græsset, hvis slåningen ikke er overstået.

Rabatslåning om efteråret

I efteråret begynder vi med græsslåning i rabatten langs kommunens veje i slutningen af august og det omfatter rabatarealet indenfor 1,8 m fra kørebanekant.

Der vil efter behov blive slået helt til bagkant (skel) minimum hvert 3. år.