Trafiksikkerhedsplanen

Sorø Kommune har en trafiksikkerhedsplan med 28 trafiksikkerhedspunkter.

Trafiksikkerhedsplan 2021-2026 sætter retningen for at fortsætte den positive udvikling inden for trafiksikkerhed i Sorø Kommune.

Trafiksikkrhedsplanen giver håndfaste forslag til, hvilke projekter vil være gavnligt at gennemføre. Borgerne kan bruge trafiksikkrhedsplanen til at få et overblik over trafiksikkerheden, og oplæg til den indsats vi planlægger efter på kommunens veje med det mål at gøre forholdene endnu bedre i de kommende år.

 

læs Sorø Kommunes trafiksikkerhedsplan 2021-2026 her