Snerydning

  • Fra 1. november - 1. april følger vi vejrsituationen døgnet rundt. Når der er varsel om frost, salter vi på de mest trafikerede veje, inden temperaturen når under frysepunktet. Det er mest effektivt og kræver mindst salt.
  • Vores prioritering af saltning og snerydning er bestemt ud fra vejens betydning for trafikken. Prioritering er nødvendig, da det ikke er praktisk muligt at rydde cirka 500 km vej og 10 km cykelsti på én gang.
  • Du har pligt til at holde dit fortov og din indkørsel fri for is og sne, så postbuddet, skraldemanden og dine gæster kan komme sikkert til og fra din bolig.

Prioritering af snerydningen

Snerydning udfører kommunen efter prioriteringen i Vinter og renholdelsesregulativet, når sne er faldet i et sådan omfang, at den hindrer en normal afvikling af færdsel på offentlige veje og stier.

  1. trafikveje, busruter og særlige gennemgående veje har 1. prioritet og ryddes på alle tider af døgnet.
  2. betydende trafikveje med kollektiv trafik, pladser samt offentlige stier i byer har 2. prioritet og ryddes i tidsrummet 04.00 til 23.00, hvis der ligger sne i over 5 cm.
  3. mindre betydende trafikveje, større fordelingsveje i industri- og boligområder ryddes når de øvrige veje er ryddet og i den rækkefølge de øvrige sne- og glatføreopgaver tillader det indenfor normal arbejdstid.
  4. lokale pladser og boligveje ryddes kun, når der er udsigt til længevarende kraftigt snefald eller der er problemer med fremkommeligheden.

Offentlige stier på landet og i sommerhusområder ryddes ikke.

Du kan se prioriteringen af din vej på oversigten over prioritering af snerydning.

Undgå glatte fortove

Snerydning skal ske snarest muligt efter snefald.

Du har pligt til at holde dit fortov og din indkørsel fri for is og sne, så postbuddet, skraldemanden, hjemmehjælperen og dine gæster kan komme sikkert til og fra din bolig.

Glatførebekæmpelse kan ske ved spredning af grus, sand, salt eller evt. saltholdigt grus. Som grundejer har du det juridiske ansvar for den samlede vintervedligeholdelse på de fortove og stier, der støder op til grunden. Det betyder, at du som grundejer kan blive erstatningspligtig for uheld som følge af manglende eller mangelfuld vintervedligeholdelse.

Hvor skal du rydde sne og glatførebekæmpe?

Som grundejer har du ansvaret for at holde fortovet ved lige om vinteren. Det betyder, at du har pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov eller sti, som ligger i forlængelse af indgangen til din ejendom.

Hvis du bor på en hjørnegrund, skal du rydde sne og glatførebekæmpe fortovet eller stien ud for hele din ejendom.

Hvis du bor med offentlige veje på begge sider af din grund, har du kun pligt til at snerydde og glatførebekæmpe det fortov, som du har direkte adgang til.

Reglerne om snerydning er beskrevet i kommunens Vinter og renholdelsesregulativet.

Private fællesveje og stier

Grundejerne har pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe på fortov og kørebane på private fællesveje og stier. Desuden skal grundejerne rydde sne og glatførebekæmpe trapper til deres ejendomme.

Kontakt

Vej og Parks driftsvagtSne- og glatførebekæmpelse

Tlf.: 51 50 88 64 
ÅbningstiderAlle dage: 04:00-23:00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø
Ved akut glatføreproblemet kontakt vintervagten på telefon 51 50 88 64 i perioden 16. oktober til 15 april i tidsrummet 04:00-23:00. Ved ikke akutte henvendelser kan Vintertjenestens administration kontaktes på mail: trafik@soroe.dk

Spar på saltet

Vej og Park anbefaler, at du bruger grus i glatføre.

Salt er også en mulighed, men du bør bruge det med omtanke, da salt kan gøre skade på belægninger, planter og dyr.

Salt kan blandes op med grus i forholdet 50% grus og 50% salt.

Du kan også spare på saltet ved at lave en saltlage af lunkent vand i forholdet 1 del salt til fire dele vand.

Til at sprede lagen kan du bruge en vandkande med brusehoved.