Ny omfartsvej og cykelsti

Omfartsvejen skal reducere trafikken gennem Tersløse. Samtidig skal den give en hurtigere og nemmere forbindelse fra Dianalund til motorvejen og Sorø. Derudover er det et ønske at øge trafiksikkerheden og trygheden med tiltag ved Holbergskolen, trafiksaneringer i Tersløse og en cykelsti fra Kalundborgvej til Tersløse. Det samlede budget er 47,6 mio. kr.

Det hidtidige forløb

20. september 2017 - Beslutning i Byrådet om den overordnede linjeføring.
Okt. 2017 - maj 2018 - Skitseprojektering og udbudsmateriale til EU-udbud af totalrådgivning.
Juni 2018 - okt. 2018 - Projektet sat i bero under tilvejebringelse af budget 2019.
Nov. 2018 - juni 2019 - EU-udbud af totalrådgivning og udarbejdelse af lokalplanforslag.
22. maj 2019 - Beslutning i Byrådet om offentliggørelse af lokalplanforslag SK 63 (link til dagsorden)

Forventet fremtidigt forløb

6. august 2019 - Høringsfristen for bemærkninger til lokalplanforslaget udløber.
18. september 2019 - Byrådet behandler lokalplanen med henblik på endelig vedtagelse.
Juli 2019 - maj 2020 - Forundersøgelser og detailprojekt.
Sept. 2019 - april 2020 - Tilladelser fra myndigheder.
Nov. 2019 - okt. 2020 - Arealerhvervelse.
Marts - dec. 2020 - EU-udbud af anlægsarbejderne.
Feb. - dec. 2021 - Anlæg af cykelsti og omfartsvej.
Maj - juni 2020 - Trafiksaneringer Holbergsvej og slidlag på vej og cykelsti.

Omfartsvejen

Omfartsvejen bliver ca. 2 km lang. Linjeføringen går fra en rundkørsel ved Tersløsevej i syd til en rundkørsel ved Pilegårdsvej og Holbergsvej i nord. Desuden indeholder projektet en forlængelse af Per Degns Vej ud til omfartsvejen, en trafiksanering i Tersløse og et stilleområde ved Holbergskolen. Det bliver undersøgt, om den vestlige del af Kammergavevej skal lukkes for bilkørsel ved omfartsvejen.

Cykelstien

Cykelstien bliver ca. 2,8 km lang. Linjeføringen går fra Kalundborgvej langs østsiden af Munke Bjergby og nordsiden af Tersløsevej til Tersløse.

Lokalplan SK 63 - Omfartsvej ved Tersløse

Forslag til Lokalplan SK 63 - Omfartsvej ved Tersløse inkl. Tillæg 2-2019 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 (link til lokalplan) er offentliggjort i 10 uger fra den 28. maj 2019. Fristen for at sende høringssvar til kommunen via plan@soroe.dk er den 6. august 2019.

 

Forventet tidsplan - Omfartsvej og cykelsti ved TersløseTidsplan 27 05 2019Materiale fra borgermødet den 4. maj 2017

Politisk behandling

Sagen om omfartsvejen har været forelagt byrådet den 28. juni 2017 og den 20. september 2017.

Dagsorden og beslutning fra byrådsmødet den 28. juni 2017.

Dagsorden og beslutning fra byrådsmødet den 20. september 2017.

Kontakt

Teknik, Miljø og DriftKhalid Babrakzai-Zadran

Tlf.: 30 31 05 59
kbza@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 08.00-15.30
Tors: 08.00-17.00
Fre: 08.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø