Brug af offentlige arealer

Hvis du vil bruge en vej eller et andet offentligt areal i kortere eller længere tid, skal du søge kommunen om tilladelse først. Måden du søger tilladelse på, er forskellig alt efter om du skal benytte det til oplag af materiale eller et arrangement og lignende.

Skal du arrangere marked, udendørs servering, koncert eller lignende?

Hvis du skal benytte et offentligt areal til et arrangement, torvehandel, kræmmermarked, udeservering eller lignende, skal du søge rådighedstilladelse fra kommunen. Arrangementets karakter afgør, om du skal betale leje eller ej. Du skal søge om tilladelse, uanset om brugen af arealet er gratis eller ej.

Udfyld Ansøgningsskema til rådighedstilladelse for brug af offentlige arealer

Send skemaet via mail til arrangementer@soroe.dk.

Nederst på siden finder du en oversigt over de kommunale torve og gadearealer samt grønne områder, der typiske søges tiiladelse til at benytte.

Ved større arrangementer eller events kan der være behov for at søge særskilt lejlighedstilladelse efter bygningsrelementet. Det kan du læse mere om her på siden.

Skal du have leveret byggematerialer eller stille en container op foran dit hus?

Du skal søge om tilladelse, hvis du i en kort periode har brug for at inddrage en del af fortovet eller vejen foran dit hus i forbindelse med

  • Levering af materialer fra et byggemarked
  • Placering af container i forbindelse med bygge- eller havearbejde
  • Konstruktion af ny indkørsel
  • eller lignende

Det, der bliver lagt på de offentlige arealer, som fx vej og fortov, må ikke være til fare for den øvrige færdsel.

Derfor skal du søge igennem om tilladelse til 'at råde over et offentligt areal' i forbindelse med ovenstående. Det foregår gennem VIRK

Søg tilladelse gennen VIRK.dk

Skal du sætte bannere elelr plakater op?

Det koster et gebyr at sætte bannere op, mens det er gratis at sætte plakater og skilte op. Der er dog forskellige regler, man skal være opmærksom på at overholde i Plakat regulativ for Sorø kommune.

Ansøg om at sætte plakater, bannere eller skilte op

Sende ansøgningen til arrangementer@soroe.dk

 

Oversigt over kommunale arealer

Oversigt over gade- og torvearealer

Oversigt over grønne områder

Oversigt over grønne sportsområder

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
trafik@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø