Brug af knust asfalt

Du må bruge knust asfalt til at bundsikre og befæste veje, uanset om de forsynes med vandtæt bærelag/slidlag eller ikke.

Hvis du vil bruge knust asfalt, skal du være opmærksom på risikoen for støvgener og jordforurening.

Jordforurening

Jorden omkring veje med knust asfalt er i stor risiko for at blive forurenet med især PAH'er og kulbrinter. Alle projekter med udlagt asfalt indsendes til Region Sjælland, der vurderer om området skal kortlægges som forurenet.

Forurenet jord er underlagt en række restriktioner, bl.a. kræver det tilladelse fra kommunen at flytte jorden

Undgå støvgener

For at undgå støvgener anbefaler asfaltindustrien:

  • Knust asfalt som ubunden belægning skal udlægges i en tilstrækkelig lagtykkelse (normalt mindst 8 cm) for at muliggøre en god komprimering, så frit støv fra den knuste asfalt minimeres.
  • Vanding kan fremme komprimeringen og det anbefales, hvis den knuste asfalt er tør, eller skal lægges i tørre perioder.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
trafik@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø