Valg af tandlæge

Alle børn og unge mellem 0 og 18 år, der bor i Sorø Kommune, kan gå gratis til tandlæge på kommunens egen tandklinik.

Sorø Kommunale Tandpleje har flere tandlæger ansat, så der er mulighed for at komme til den tandlæge der passer jeres familie bedst.

 Børn og unge fra 0-15 år kan vælge

  • kommunal klinik, der er gratis
  • en privat klinik, med egenbetaling på 35 %

 Unge fra 16-18 år kan gratis vælge:

  • kommunal klinik
  • en privat klinik

Hvis I skifter til privat tandlæge, skal I give besked til Tandplejens kontor forinden.

I skal oplyse om, hvilken tandklinik/tandlæge dit barn/den unge skal overflyttes til.

Vi sender journaloplysninger til den valgte tandlæge og har dermed anerkendt valget.

Kommunen kan først udbetale tilskud, når denne overførsel er sket.

Hvis I skifter, skal tandbehandlinger som er i gang, gøres færdige først. Det gælder også tandregulering (bøjler). Vær opmærksomme på at hvis I vælger at skifte til en privat tandlæge, gælder det for det samlede tandplejetilbud, altså både almen tandpleje og eventuel tandreguleringsbehandling.


Hvis I fortryder et skift og vil skifte tilbage, kan I kontakte Tandplejens kontor.

Kontakt

Sorø Kommunale Tandpleje

Tlf.: 57 87 67 50
tandplejen@soroe.dk 
AdresseRådhusvej 6
4180 Sorø