Omsorgs-/specialtandpleje

  • Voksne der af fysiske eller psykiske grunde har svært ved at bruge det eksisterende tandlægetilbud, kan du blive henvist (visiteret) til omsorgstandplejen.
  • Omsorgstandplejen udføres af Sorø Kommunale Tandpleje og omfatter forebyggelse, undersøgelse og behandling. Der er en årlig egenbetaling på 555,- kr. Prisen reguleres årligt.
  • Hvis du er sindslidende, psykisk udviklingshæmmet eller af andre grunde ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud eller omsorgstandplejen, kan du blive henvist (visiteret) til specialtandplejen.
  • Specialtandplejen foretages af Regionstandplejen og omfatter forebyggelse, undersøgelse og behandling. For voksne over 18 år er der en årlig egenbetaling på max. 2.075,- kr.
Søg tandpleje
  • Udfyld skemaet og send det til Sorø Kommune, Team Ældre.

Hvis du allerede er visiteret til omsorg- eller specialtandpleje, af Sorø Kommune, kan henvendelse ske til:

  • Sorø Kommunale Tandpleje (Omsorgstandpleje) - tlf. 57 87 67 50
  • Region Sjællands Tandpleje (Specialtandpleje) tlf. 58 52 49 88

Kontakt

Social og SundhedSocial Service, Team Ældre

Tlf.: 57 87 60 00
socialservice@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid:
Man-fre: 11.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø