Bøjle og tandregulering

I forbindelse med de regelmæssige tandundersøgelser vil tandlægen holde øje med tandstillingens udvikling og henvise til kommunens specialtandlæge, hvis der bliver behov for det.

Børn med tandstillingsfejl, som kan skade tænderne eller give en dårlig tyggefunktion får tilbudt at få rettet tænderne. Det kan f.eks. være ved:

  • meget stort overbid           
  • generel stor pladsmangel til tænderne
  • underbid
  • meget dybt sammenbid ved fortænderne, hvor barnet bider sig selv i ganen
  • skæve bid (krydsbid og saksbid)

 

Det vil sige, at ikke alle med skæve tænder får tilbudt bøjle, f.eks. bliver man ikke tilbudt at få rettet tænderne ved:

  • lokale pladsproblemer, især ved fortænder i undermunden
  • tænder, der er drejede og skæve
  • ved for meget plads (mellemrum mellem tænder)
  • kosmetiske behandlinger

Nogle tandstillingsfejl rettes tidligt, det vil sige mens der endnu er mælkekindtænder. Andre tandstillingsfejl rettes først, når alle eller næsten alle mælketænder er skiftet.

Hvor foregår behandlingen?

Alle tandreguleringer foregår på Tandreguleringklinikken på Rådhusvej 6 og behandlingen foretages af klinikkens personale i samarbejde med specialtandlægen.

 

Kontakt

Sorø Kommunale Tandpleje

Tlf.: 57 87 67 50
tandplejen@soroe.dk 
AdresseRådhusvej 6
4180 Sorø