Akut behandling

  • I tilfælde af akut tandpine eller tandskade kan du ofte få tid samme dag.
  • Tandplejen har åbent alle skoledage, visse skolefridage og ferier. Ugens to første dage er åbningstiden kl. 8-16.30, onsdag/torsdag 8 - 15.00 og fredag 8- 13.30.
  • Uden for åbningstid kan du få hjælp hos en privat tandlæge. I weekender og på helligdage hos Tandpinevagten i Region Sjælland.
  • Ved større tandskader og ansigtsskader skal du kontakte lægevagten.

 

Få hjælp til akut skade/tandpine
  • Ring til Tandplejen på tlf. 57 87 67 50.
  • Ring til Tandpinevagten på tlf. 29 60 01 11 i weekender og på helligdage kl. 9.30-11.30.

Akut behandling ved tandskader

Hvis dit barn slår sine tænder, stands da en eventuel blødning med lidt is eller koldt vand og få overblik over, hvad der er sket. Kontakt derefter Tandplejen og få råd om, hvad du skal gøre. Ved stor skade vil du blive rådet til at komme samme dag, ved en mindre skade kan du vente til dagen efter.

Førstehjælp ved blivende tænder

Hvis tanden er slået helt ud

Skyl tanden forsigtigt med vand, men lad være med at forsøge at rense den yderligere. Det er meget vigtigt, at du ikke rører ved tandens rod, så hold på tandens krone. Sæt eventuelt tanden tilbage på dens plads i munden med et let pres og tag omgående hen på klinikken.

Hvis dette ikke er muligt, da hold tanden fugtig (ikke i vand, men i et glas mælk, spyt eller hold den i munden), og tag derefter til tandlægen hurtigst muligt og helst inden for en ½ time.

Hvis der er slået et stykke af

  • Hvis det er muligt så find det afslåede stykke tand.
  • Hold det afslåede stykke fugtigt ved at lægge det i et glas mælk, spyt eller hold det i munden og tag det med til klinikken, hvor det måske kan limes på igen.

Meld skaden til din forsikring

Vi råder alle til at tegne en tandskadeforsikring for deres børn.

Det er altid vigtigt, at skaden bliver registreret på tandklinikken og anmeldt til jeres forsikring, også selvom der tilsyneladende ikke er sket noget særligt med tænderne. Nogle skader viser sig nemlig senere at være mere alvorlige end først antaget, og mange skader kan først behandles endeligt efter barnet er fyldt 18 år, hvor tilbuddet om gratis tandpleje er ophørt.

Kontakt

Sorø Kommunale Tandpleje

Tlf.: 57 87 67 50
tandplejen@soroe.dk 
AdresseRådhusvej 6
4180 Sorø