Undtagelse til besøgsforbud

Besøgsforbuddet gælder ikke i kritiske situationer. Kritiske situationer omfatter:

 

  • uopsættelige besøg fra nære pårørende til kritisk syge eller døende personer
  • forældre og andre nære pårørendes besøg til børn under 18 år
  • forældre og andre nære pårørendes besøg til voksne med kognitive funktionsnedsættelser

 
Det er ledelsen på stedet, som afgør, om der er tale om en kritisk situation. Besøg kan udskydes, hvis ledelsen vurderer, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis. 


Hvis et besøg finder sted, skal sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges.

Kontakt

Social og Sundhed

Tlf.: 57 87 60 00 
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø