Gradvis genåbning

Sorø Kommune følger de centrale udmeldinger om den gradvise genåbning af Danmark.  


Ændringer og åbningstider kan ses på denne side.

Det betyder, at du kan finde oplysninger andre steder på hjemmesiden, som ikke gælder i den aktuelle situation.


Følg med
Du kan følge med i nyheder fra Sorø Kommune i forbindelse med den aktuelle situation her: Nyt om corona

Besøg på plejecentre
Fra torsdag den 14. maj åbnes for besøg på plejecentrenes udearealer. Læs mere her

Læs mere om særlig adgang for personer, der leverer serviceydelser til beboere på plejecentre og botilbud.  


Skoler og dagtilbud åbner 15. april

Dagtilbud og skoler i Sorø Kommune åbner onsdag den 15. april, som følge af statsministerens udmelding om en gradvis genåbning af Danmark. Sorø Kommune følger de centrale udmeldinger fra regeringen og Sundhedsstyrelsen nøje. 

Læs mere om genåbningen

Læs mere om genåbningen her

Læs Børne- og Familiechef Henrik Madsens forældrebrev om genåbningen her.
Læs brev fra Børne- og Familiechef Henrik Madsen (sendt i e-boks) til alle forældre her. 

Læs Sundhedsstyrelsens brev til alle forældre (sendt i e-boks 8. april) her.

Læs forældrebrev om genåbningen i Nord.
Læs forældrebrev nr. 2 om genåbningen i Nord.
Læs forældrebrev om genåbningen i Syd.
Læs forældrebrev nr. 2 om genåbningen i Syd

Information fra de enkelte institutioner: 

Forældreinformation Grønnegården
Forældreinformation Krongården
Forældreinformation Villa Villakulla
Forældreinformation Magdalenehaven
- Forældreinformation Holberghaven

 
Bliv klar til genåbningen af dagtilbud og skoler

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nogle korte film, som i børnehøjde fortæller, hvorfor vi skal vaske hænder, og hvordan vi skal gøre det. Se dem med dit barn. Se også filmen "Sådan går vi i børnehave igen", som forklarer de ting, der vil være anderledes, når børnehaven åbner igen.

Se filmen: Vask hænder
Se filmen: Sådan går vi i børnehave igen
Se filmen: Den usynlige udfordring - om børn og håndhygiejne


Hvis der konstateres COVID-19-smitte i et dagtilbud, skole eller fritidsordning
Læs her, hvordan vi orienterer om smitte.


Sorø Kommunale Tandpleje

Tandplejen er åben igen. Se mere her


Sundhedsplejen

Alle hjemmebesøg er aflyst for at undgå, at sundhedsplejersken risikerer at bringe eventuel smitte rundt mellem familierne. I stedet er der ekstra bemanding på telefonerne, hvor forældre kan ringe og få vejledning af deres sundhedsplejerske.

Som forældre kan man fortsat mødes med en sundhedsplejerske, hvis man har behov. Man skal ringe i forvejen og træffe en aftale med en sundhedsplejerske om at mødes på en af sundhedsplejens midlertidige baser i Borgerskolens SFO og Søndergade i Sorø, Degneparken i Dianalund og Naturbørnehuset i Munke Bjergby.


Borgerservice
 
Borgerservice er lukket for fysisk fremmøde fra fredag den 13. marts. Er du i en akut situation og har brug for hjælp, kan du kontakte kommunen på tlf. 57 87 60 00 i følgende tidsrum:

Mandag-onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-13


Jobcenter
Se information til borgere i fleksjob her. 


Social service
Telefonen i Social Service har åbent mandag til torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-13. Her kan du henvende dig med spørgsmål om personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler mv.


Fritids- og kulturtilbud
Fritids- og kulturtilbud er lukket indtil videre frem til  8. juni. 

Haller og  gymnastiksale inklusiv toiletter og omklædningsrum er lukket indtil videre frem til 8. juni.

Åbne udendørsarealer kan benyttes. Følg anvisningerne fra Sundhedsstyrelsen samt foreningens specialforbund og landsorganisationer.


Sorø Bibliotek og Bykontor
Sorø Bibliotek og Bykontor og Dianalund Bibliotek er lukket frem til 18. maj. Find inspiration til digital læsning mv. på bibliotekets hjemmeside www.soroebib.dk og på bibliotekets Facebook-side. 


Sorø Musiske Skole
Sorø Musiske Skole er lukket for fysisk undervisning indtil videre. 


Social-, sundheds- og ældreområdet
På social-, sundheds- og ældreområdet tilpasses driften, så kommunen fortsat kan tage hånd om kommunens borgere.

Sorø Sundhedscenter
Sorø Sundhedscenter genoptager gradvist sine aktiviteter. Læs mere her


Ældrepleje
Fra 11. maj vender vi tilbage til normalt aktivitetsniveau i forhold til både rengøring og personlig pleje i det omfang, det er muligt under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det gælder både i hjemmeplejen og på kommunens plejecentre og Røde Kors-hjemmet.

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer om brug af værnemidler og test af borgere og personale.


Besøg på bosteder og sociale tilbud
Fra onsdag den 20. maj åbnes for besøg på botilbuddenes udearealer. Læs mere her

Læs om undtagelser til besøgsforbuddet i kritiske situationer her

Læs mere om adgang for personer, som leverer serviceydelser til beboerne her

Information til private bo- og dagtilbud


Handicap og psykiatri
Alle dagtibud er lukkede. Det gælder Elefantgården, Krydderen, Aktivitetshuset, Netværket og Åmosen. Der er åbent på telefonen hos Aktivitetshuset på telefon 29 65 76 96 og hos Netværket på telefon 29 27 62 17. Man kan også følge med på Center for Handicap og Psykiatris side på Facebook.


Hjælp fra frivillige?
Mange frivillige organisationer og grupper står i denne tid klar til at hjælpe. I Sorø Kommune er blandt andet Frivilligcentret og Røde Kors aktive. På Frivilligcentrets hjemmeside kan du både finde patientforeninger og andre foreninger, som tilbyder hjælp. 

Frivilligcentret

Røde Kors

Sørg altid for at følge myndighedernes anbefalinger til at undgå smittespredning, når du udfører eller modtager frivilligt hjælpearbejde.


Information til virksomheder
Sorø Kommune fremrykker betaling af fakturaer for leverede ydelser. Læs mere her. 


Kommunale medarbejdere hjemsendes
Kommunale medarbejdere, som ikke varetager kritiske funktioner, er sendt hjem, og arbejder så vidt muligt hjemmefra.


Kontakt til kommunen
Da mange af kommunens medarbejdere i øjeblikket arbejder hjemmefra, betyder det, at deres arbejdstelefon er viderestillet til deres mobiltelefon. Når man bliver ringet op af en kommunal medarbejder, vil der derfor ofte stå "skjult nummer" på telefonen. Vi opfordrer borgerne til at besvare opkaldet, selvom der står "skjult nummer", da det kan dreje sig om vigtig information fra kommunen.

Vi opfordrer også alle borgere til jævnligt at tjekke deres E-boks, da der kan komme meddelelser fra Sorø Kommune i E-boks.   


Tilsyn med bygninger
Der vil blive ført udvidet tilsyn med Sorø Kommunes bygninger af kommunens egne medarbejdere i dagtimerne og af et vagtfirma i aften og weekender.

 

Kontakt

Social og Sundhed

Tlf.: 57 87 60 00 
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø