Sorø Kommune på nødblus

Sorø Kommune kører, som det øvrige Danmark, på nødblus i den kommende tid. 


Ændringer og åbningstider kan ses på denne side.

Det betyder, at du kan finde oplysninger andre steder på hjemmesiden, som ikke gælder i den aktuelle situation.


Følg med
Du kan følge med i nyheder fra Sorø Kommune i forbindelse med den aktuelle situation her: Nyt om corona


Skoler og daginstitutioner 

Skoler og daginstitutioner lukker fra mandag den 16. marts og frem til og med 13. april.
Der er etableret nødpasning for børn i dagtilbud og indskoling. Fra onsdag den 18. marts samles skolernes nødpasning på Stenlille Skole og Sorø Borgerskole. 

Indtil videre har det vist sig, at kun meget få børn har brug for nødpasning. Der er derfor etableret nødpasning i fire daginstitutioner, som til sammen dækker hele kommunen. Der er nødpasning i Ventemøllegården (dækker også Regnbuen og Troldehaven), Sandlyng (dækker også Naturbørnehuset), Villa Villakulla (dækker også MagdaleneHaven) og Krongården (dækker også Holberghaven, Røde Kors Børnehuset, Grønnegården).

Dagplejen indgår også i nødberedskabet. Her reduceres antallet af børn i perioden til max 3 børn pr. dagplejer. Herudover henvises til gæstedagpleje på samme måde som ved ferie og sygdom til hverdag.

Nødpasningen tilbydes de børn, som har forældre, der varetager kritiske opgaver i samfundet, eksempelvis i sundhedsvæsenet, samt forældre, for hvem det er umuligt at finde anden pasning til børnene. Læs kriterierne for nødpasning her

Vigtig information om forlængelse af nødpasningsperioden
Læs her, hvad I skal gøre, hvis I får behov for nødpasning:

Læs vigtig information til forældre i Område SYD her

Læs vigtig information til forældre i Område NORD her

Læs børne- og familiechef Henrik Madsens seneste hilsen til alle forældre her

Læs Henrik Madsens første hilsen til alle forældre fra 12. marts her


Tidlig SFO-start udsat
Det er besluttet at udsætte Tidlig SFO-start til 1. maj. Læs mere her. 


Sorø Kommunale Tandpleje
Tandplejen kører på nødberedskab. Det betyder, at alle planlagte tider aflyses. Kun de mest akutte nødbehandlinger gennemføres. Det drejer sig om patienter med smerter, infektion eller tandskader. Ring til Tandplejen på telefon 57 87 67 50, før I kommer. Der er telefontid på hverdage kl. 8-10.

Det er meget vigtigt, at I altid ringer til tandplejen før I eventuelt kontakter privatpraktiserende tandlæger for behandling, hvis Sorø Kommune skal dække udgifterne ved behandlingen. Hvis I ikke har kontaktet Sorø kommunale tandpleje inden påbegyndt behandling, vil I selv skulle betale for behandlingen.

Uden for tandplejens nød-åbningstid henvises til privatpraktiserende tandlæger eller Tandskadevagten 70 15 07 08 eller Tandpinevagten 29 60 01 11.


Sundhedsplejen
Alle hjemmebesøg er aflyst for at undgå, at sundhedsplejersken risikerer at bringe eventuel smitte rundt mellem familierne. I stedet er der ekstra bemanding på telefonerne, hvor forældre kan ringe og få vejledning af deres sundhedsplejerske.

Som forældre kan man fortsat mødes med en sundhedsplejerske, hvis man har behov. Man skal ringe i forvejen og træffe en aftale med en sundhedsplejerske om at mødes på en af sundhedsplejens midlertidige baser i Søndergade i Sorø eller Degneparken i Dianalund.


Borgerservice
 
Borgerservice er lukket for fysisk fremmøde fra fredag den 13. marts. Er du i en akut situation og har brug for hjælp, kan du kontakte kommunen på tlf. 57 87 60 00 i følgende tidsrum:

Mandag-onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-13


Jobcenter
Se information til borgere i fleksjob her. 


Social service
Telefonen i Social Service har åbent mandag til torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-13. Her kan du henvende dig med spørgsmål om personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler mv.


Fritids- og kulturtilbud
Fritids- og kulturtilbud lukkes og aflyses fra fredag den 13. marts. Sorø Kommunes haller er lukket fra onsdag den 18. marts til og med den 13. april. 


Sorø Bibliotek og Bykontor
Sorø Bibliotek og Bykontor og Dianalund Bibliotek er lukket til og med den 13. april. Find inspiration til digital læsning mv. på bibliotekets hjemmeside www.soroebib.dk og på bibliotekets Facebook-side. 


Sorø Musiske Skole
Sorø Musiske Skole er lukket for fysisk undervisning til og med 13. april. 


Social-, sundheds- og ældreområdet
På social-, sundheds- og ældreområdet tilpasses driften, så kommunen fortsat kan tage hånd om kommunens borgere.


Ældrepleje
For at mindske smittespredning og passe på kommunens ældre og sårbare borgere indfører Sorø Kommune en række ændringer i hjemmeplejen og på kommunens plejecentre. 

Hjælp til rengøring aflyses til de borgere, som alene modtager hjælp til rengøring i eget hjem. Det gælder uanset, om man modtager hjælp fra Sorø Kommune eller fra en af kommunens private leverandører.

Borgere i eget hjem, som modtager hjælp til både rengøring og personlig pleje, vil modtage reduceret service. De vil i den kommende tid få reduceret hjælp til rengøring, og hjælp til bad vil blive reduceret til en gang om ugen. Også den øvrige personlige pleje kan blive reduceret ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers aktuelle behov.

Madservice og hjælp til indkøb fortsætter uændret.

Borgere på kommunens plejecentre vil få reduceret hjælp til rengøring og pleje ud fra en individuel vurdering.  

Ændringerne gælder både kommunens plejecentre, Røde Kors-hjemmet og hjemmeplejen.


Besøgsforbud på plejecentre og bosteder
For at passe på særligt udsatte borgere og mindske smittespredning er der udstedt midlertidigt besøgsforbud på plejecentre, bosteder og andre boligformer med tilknyttet personale. Forbuddet omfatter både fællesarealer og beboernes egne boliger. Forbuddet gælder både kommunale og private plejecentre og bosteder.

Information til private bo- og dagtilbud


Handicap og psykiatri
Alle dagtibud er lukkede. Det gælder Elefantgården, Krydderen, Aktivitetshuset, Netværket og Åmosen. Der er åbent på telefonen hos Aktivitetshuset på telefon 29 65 76 96 og hos Netværket på telefon 29 27 62 17. Man kan også følge med på Center for Handicap og Psykiatris side på Facebook.


Hjælp fra frivillige?
Mange frivillige organisationer og grupper står i denne tid klar til at hjælpe. I Sorø Kommune er blandt andet Frivilligcentret og Røde Kors aktive. På Frivilligcentrets hjemmeside kan du både finde patientforeninger og andre foreninger, som tilbyder hjælp. 

Frivilligcentret

Røde Kors

Sørg altid for at følge myndighedernes anbefalinger til at undgå smittespredning, når du udfører eller modtager frivilligt hjælpearbejde.


Information til virksomheder
Sorø Kommune fremrykker betaling af fakturaer for leverede ydelser. Læs mere her. 


Kommunale medarbejdere hjemsendes
Kommunale medarbejdere, som ikke varetager kritiske funktioner, er sendt hjem, og arbejder så vidt muligt hjemmefra.


Kontakt til kommunen
Da mange af kommunens medarbejdere i øjeblikket arbejder hjemmefra, betyder det, at deres arbejdstelefon er viderestillet til deres mobiltelefon. Når man bliver ringet op af en kommunal medarbejder, vil der derfor ofte stå "skjult nummer" på telefonen. Vi opfordrer borgerne til at besvare opkaldet, selvom der står "skjult nummer", da det kan dreje sig om vigtig information fra kommunen.

Vi opfordrer også alle borgere til jævnligt at tjekke deres E-boks, da der kan komme meddelelser fra Sorø Kommune i E-boks.   


Tilsyn med bygninger
Der vil blive ført udvidet tilsyn med Sorø Kommunes bygninger af kommunens egne medarbejdere i dagtimerne og af et vagtfirma i aften og weekender.

 

Kontakt

Social og Sundhed

Tlf.: 57 87 60 00 
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø