Tilbud til veteraner

I 2016 blev Danmarks Veteranpolitik vedtaget. Sorø Kommune har valgt at udarbejde en serviceinformation til dig, der er veteran og som er bosat i kommunen.

Serviceinformationen er særlig rettet mod dig, hvis du har været udsendt af Forsvaret og du efter hjemsendelse har fysiske eller psykiske mén. Mèn der kan gøre det vanskeligt for dig at komme videre i livet med en god hverdag.

I Sorø Kommune tager vi udgangspunkt i den enkelte borger. Vi har en række tilbud, som kan støtte dig i at komme videre med dit liv.

Vi vil gerne hjælpe dig med at klare dig selv i dit eget hverdagsliv på så mange områder om muligt. Serviceinformation er derfor bygget op omkring eksisterende tilbud, som du kan gøre brug af.

Du kan få hjælp af din sagsbehandler til at finde det rigtige tilbud for dig. Hvis du ikke kender din sagsbehandler, kan du få navn og telefonnummer i Borgerservice.

Du kan læse serviceinformationen her. 

 

Samarbejde med Veterancenteret

Sorø Kommune har fokus på et tæt samarbejde mellem de forskellige fagcentre, pårørende og andre relevante aktører, der kan hjælpe dig videre i livet som veteran. Veterancenteret er en enhed under Forsvaret, aom vi også arbejder sammen med. 

Du kan som veteran få livslang støtte i Veterancenteret på en masse forskellige områder. Veterancenteret tilbyder desuden at være bisidder for dig, hvor der er behov for det.

Veterancenteret arbejder for, at du som veteran anerkendes og støttes for den indsats, du har ydet for Danmark. Ligeledes arbejdes der for, at der tages hånd om din familie og pårørende, og de vanskelige situationer, som en udsendelse kan stille dem i.

Veterancenteret har stor viden og indsigt i, hvad der skal til for at få dig tilbage til et "normalt" liv igen.

Du kan læse mere om Forsvarets veterancenter og finde kontaktoplysninger til dem her.

 

 Soldat

 

Kontakt

Borgerservice

Tlf.: 57 87 60 00
borgerservice@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø