Hjerneskadekoordinator

En koordinerende og sammenhængende indsats

Hjerneskadekoordinatorens vigtigste opgave er at sikre en koordineret og sammenhængende indsats for dig og dine pårørende, hvis du har erhvervet en hjerneskade.

Hjerneskadekoordinator er koordineringsansvarlig og kontaktperson i forhold til nye rehabiliteringsforløb. Koordineringen gælder både den interne koordinering i Sorø Kommune og koordineringen med sygehusene. 

Hjerneskadekoordinatoren kan rådgive om muligheder og etablerer kontakt til den relevante forvaltning/ "kontaktperson".

 

Målgruppe

Hjerneskadekoordinatoren kan hjælpe dig og dine pårørende, hvis du har erhvervet en varig skade i hjernen.

De hyppigste årsager til hjerneskade er:

 • blodprop i hjernen
 • hjerneblødning
 • hovedtraume efter fald, vold eller trafikulykke
 • iltmangel, infektion eller godartede svulster

 

Afklaring af behov for hjælpemidler og hjælp efter en indlæggelse

Hjerneskadekoordinatoren kan formidle kontakten til kommunens afdelinger i forhold til afklaring omkring dine behov for hjælpemidler og hjælp efter du har været indlagt. 

Hvis du efter at have været indlagt på sygehuset har behov for, for eksempelvis personlig hjælp, hjælpemidler, sygepleje eller genoptræning, tager sygehuset kontakt til os.

 

Rehabiliteringsforløb

Hjerneskadekoordinator skal hjælpe med at tilvejebringe muligheder for at skabe et sammenhængende tværfagligt rehabiliteringsforløb.

De forskellige indsatser tilrettelægges altid individuelt på baggrund af dine behov, og kan for eksempel bestå af:

 • Fysisk og kognitiv træning (fysio- og ergoterapi)
 • Støtte i hverdagslivet (hjemmevejledning)
 • Træning ved logopæd (talen)
 • Synstræning (optometrister )
 • Arbejdsprøvning og jobtræning (jobkonsulent)

 

Kontaktinformationer

Stillingen som hjerneskadekoordinator er p.t. vakant. Der tiltræder en ny hjerneskadekoordinator 1. marts 2023.

 • Mail: hsk@soroe.dk 
 • Telefon: