Forebyggende hjemmebesøg

Som kommune skal vi sørge for at tilbyde borgere i målgruppen et forebyggende hjemmebesøg. 

 

Formålet med forebyggende hjemmebesøg er overordnet at bidrage til øget tryghed, trivsel og sundhed hos kommunens ældre borgere ved at:

 • Understøtte den forebyggende og sundhedsfremmende indsats ved at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder
 • Gøre opmærksom på tilbud, som vil kunne bidrage til at forebygge eller løse eventuelle problemer, inden de udvikler sig. For eksempel ved at informere om frivillige organisationers tilbud til ældre, kommunale tilbud af både sundheds- og socialfaglig karakter samt hvordan sociale netværk kan styrkes
 • Understøtte borgeren i at udnytte egne ressourcer bedst muligt, mestre egenomsorg og dermed styrke autonomien samt bevare funktionsniveauet længst muligt eller om muligt forbedre dette.
 • Yde en tidlig forebyggende indsats, med det formål at forebygge sygdom og funktionsnedsættelser hos den enkelte borger.
 • Medvirke til at forebygge indlæggelse på sygehus.

 

Hvornår kan du få besøg

Du vil få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg:

 • Når du fylder 70 år og bor alene
 • Når du fylder 75 år
 • Når du fylder 80 år
 • Når du fylder 82 år
 • Èn gang om året efter at du er fyldt 82 år 
 • Hvis du er tilflyttere og er fyldt 75 år
 • hvis du er fyldt 65 år og står i en sårbar livssituation

Du kan tilbydes flere besøg efter behov.

 

Har du spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Sorø Sundhedscenter på tlf. 57877140. Vi har telefontid alle hverdage kl. 8.00-12.00. Eller via mail på sundhedscenter@soroe.dk.

 

Kvalitetsstandard

Sorø Kommune har udarbejdet en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg. Du kan finde kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg her.