Ved COVID-19-smitte

Husk at informere dagtilbuddet eller skolen, hvis dit barn er COVID-19-smittet. 

I Sundhedsstyrelsens vejledninger for genåbning af dagtilbud, skoler og fritidsordninger står der, at hvis en person - barn, elev eller medarbejder - der har været i dagtilbud, skole eller fritidsordning konstateres smittet med COVID-19, skal den pågældende institution informeres om smitten, så stedets brugere kan blive informeret.


Hvis dit barn er COVID-19-smittet

Hvis dit barn er COVID-19-smittet, skal du huske at informere barnets dagtilbud, skole eller fritidsordning, så de andre forældre og voksne på stedet kan blive informeret og være ekstra opmærksomme på symptomer. 


Sådan informerer vi i Sorø Kommune

I Sorø Kommune informerer vi om COVID-19-smitten i en generel form, uden at nævne barnets eller medarbejderens navn, stue, klasse mv. Det gør vi, fordi sygdom er en følsom personoplysning. Formålet med at informere er, at forældre og medarbejdere kan være ekstra opmærksomme på symptomer. 
 

Kommunikationsprocedurer ved smitte af børn og medarbejdere:

  • Sygdom er en følsom personoplysning. Når der kommunikeres om COVID-19-smitte, kommunikeres der derfor kun generelt om smitten "der er konstateret COVID-19 hos os" - og ikke med nærmere præcisering af navn, stue, klassetrin eller lignende.
  • Hvis et barn eller en medarbejder er smittet, orienteres forældrene om at "der er konstateret COVID-19 i dagtilbuddets/skolens navn".
  • I dagtilbud sker orienteringen via fysiske opslag i institutionen samt via e-mail eller SMS til alle forældrene.
  • I skolen sker orienteringen via Aula.
  • Orienteringen sker med det formål, at medarbejdere og forældre kan udvise ekstra opmærksomhed på symptomer hos børnene og sig selv.

 

Kontakt

Børn og Familier

Tlf.: 57 87 60 00
familieraadgivningen@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø