Serviceydelser til beboere

Personer, der leverer varer eller serviceydelser til beboere på plejecentre og botilbud, har adgang på bestemte vilkår. 
 

Hvem har adgang?

Hvis du som frisør, læge, fodterapeut eller lignende kommer på plejecenteret eller botilbuddet for at tilse eller servicere en enkelt eller flere borgere, anses du ikke som besøgende. Du kan komme på plejecentret eller botilbuddet, hvis du følger disse retningslinjer.
 

Du skal aftale besøget på forhånd

 • Du skal lave en aftale med enten medarbejderne på plejecenteret/botilbuddet eller med beboerens pårørende, hvis du skal levere en serviceydelse. Hvis du laver aftalen med en pårørende, skal den bekræftes af en medarbejder.
 • Du skal give telefonisk besked omkring aftalen til den koordinerende medarbejder senest dagen før, du kommer.
 • Du skal oplyse tidspunkt og varighed for aftalen.
 • Du skal så vidt muligt levere din ydelse i tidsrummet fra kl. 9-12 og 14-16.
   

Når du kommer på plejecentret eller botilbuddet:

 • Du skal overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • Før ankomst skal du vaske hænder og bruge håndsprit samt rengøre dine eventuelle arbejdsredskaber
 • Du skal gå direkte til beboerens bolig. Hvis der er egen indgang udefra, skal du bruge den.
 • Du skal udføre serviceydelsen i beboerens egen bolig
 • Du skal bruge de værnemidler, som er påkrævet. Du har selv ansvaret for at medbringe og bruge de påkrævede værnemidler
 • Når du er færdig, skal du tørre alle de flader og genstande, du har berørt, at med overfladedesinfektion
 • Hvis du har indgået en ny aftaler med beboeren, skal du give besked til personalet
 • Du skal forlade plejecentret/botilbuddet umiddelbart efter, du har leveret din serviceydelse

 
Særligt for botilbud
Der kan være omstændigheder omkring den enkelte beboer, som gør, at din aftale ikke kan finde sted som aftalt. Du skal til enhver tid følge personalets anvisninger.

Kontakt

Social og Sundhed

Tlf.: 57 87 60 00 
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø