Information om fleksjob

Sorø Kommune får i denne tid mange henvendelser fra borgere i fleksjob, som er usikre på, hvilke regler de er omfattet af i den aktuelle situation.
 

Der kommer løbende nye tiltag fra regeringen, og vi bestræber os på at følge med, så godt vi kan.


Hvad ved vi med sikkerhed?

  • Du er som fleksjobansat omfattet af samme overenskomst og rettigheder som eventuelle kollegaer.
  • Din ansættelseskontrakt gælder med mindre du opsiges.
  • Der kan være særlige tilfælde, hvor din arbejdsgiver får adgang til sygedagpenge, hvis du er smittet med coronavirus.

Vi anbefaler, at du drøfter situationen med din faglige organisation eller med den ansvarlige for din overenskomst på din arbejdsplads.

Du kan læse mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering