Info vedr. Sundhedscenteret

Som følge af Corona-virus er retningslinjerne for fremmøde på Sorø Sundhedscenter ændret.

Der bliver genåbnet for flere af Sorø Sundhedscenters tilbud. Med udgangspunkt i en faglig vurdering, vil der fortsat være nogle af vores samtaler som tilbydes som telefoniske eller virtuelle samtaler frem for ved fysisk fremmøde.

Hvis du føler dig syg eller har symptomer på Coronasmitte, dvs. hoste, let feber eller forkølelse, må du ikke møde op til din aftale på Sundhedscentret. Du skal i stedet ringe til Sundhedscentret for at få en ny tid.

Vær opmærksom på, at du først betragtes som rask, når du har været uden symptomer i 48 timer.


Ved fremmøde på Sorø Sundhedscenter gælder følgende retningslinjer:

  • Mød ikke op uden en aftale. Kontakt evt. Sorø Sundhedscenter på 57 87 71 40 eller sundhedscenter@soroe.dk
  • Ankom tidligst 5 minutter før din aftale og forlad Sorø Sundhedscenter, umiddelbart efter din aftale slutter. Dette gælder ikke, hvis du transporteres med kørsel bevilget af Sorø Sundhedscenter.
  • Vask hænder ved ankomst! Toilet med håndvask forefindes ved indgangen.
  • Hav fokus på god hygiejne. Mød op i rent tøj, og benyt rene skiftesko ved træning.
  • Hold afstand! 1 meter til andre borgere. Vis hensyn til sårbare, der ønsker 2 meters afstand og hold 2 meters afstand i træningssituationer.
  • Pårørende må kun være tilstede efter aftale med personalet. Dette gælder også i venteværelset!