Besøg på plejecentre

Ved alle besøg gælder nedenstående anbefalinger. Du kan desuden orientere dig i den nyeste retningslinje, før du kommer på besøg. 

 

Håndhygiejne

 • Du skal som besøgende vaske hænder med vand og flydende sæbe eller afspritte hænderne ved ankomst og efter besøget
 • Du skal sørge for at overholde god hoste- og nyseetikette.
 • Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør både borgeren og du vaske/afspritte hænder umiddelbart efter kontakten.

 

Rengøring

 • Områder, hvor besøgende har opholdt sig og færdes,rengøres med almindelige rengøringsmidler. Kontaktpunkter rengøres om muligt efter hvert besøg.
 • Fælles skraldespande skal tømmes, inden de bliver overfyldte og mindst én gang dagligt.

 

Kontaktpunkter

 • Undgå at skabe situationer med fælles kontaktpunkter, for eksempel kaffekander, vandkander og krus, men brug i stedet for dine egne ting
 • Hvis du som besøgende spiser sammen med borgeren, er det vigtigt at undgå fælles kontaktpunkter. For eksempel ved at samme person skænker og serverer eller ved, som nævnt ovenfor, at bruge egne genstande.

 

Afstand

 • Der bør holdes 2 meters afstand mellem borgeren og den/de besøgende under besøget ud fra et forsigtighedsprincip.
 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås.
 • Der kan være særlige situationer, hvor det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, for eksempel fordi beboerem har svært ved at forstå anbefalingerne, eller hvis der er behov for fysisk omsorg i form af at holde i hånd eller give et kram. I det tilfælde anbefales det, at den fysiske kontakt er så kortvarig som mulig, og at man vasker/afspritter hænder umiddelbart efter kontakten.

 

Ansigtsværnemidler

 • Ved besøg i lokaler/områder, som er offentligt tilgængelige, er der lovkrav om, at du som besøgende anvender ansigtsværnermidler.
 • Ved besøg i borgerens bolig anbefales det, at besøgende bruger ansigtsværnemidler ved tæt kontakt.

 

Særligt for besøg udenfor

 • Udearealer bør indrettes, så besøg kan gennemføres ved at holde afstand, have god mulighed for hygiejne og efterfølgende rengøring af kontaktflader (jf. ovenstående). Det kan gøres ved at opdele udearealer i zoner, gennemføre besøg i et dertil indrettet område, som for eksempel en åben pavillon, eller for nogle plejehjem og bosteders vedkommende afholde besøg på borgerens terrasse.
 • Der sikres let adgang til god håndhygiejne med håndsprit eller vand, flydende sæbe og engangshåndklæder for de besøgende.
 • Nogle udearealer kan kun besøges ved gennemgang af indendørs fællesarealer. I de tilfælde bør besøgende informeres om at passere uden at berøre kontaktpunkter.

 

Særligt for besøg indenfor

 • Besøg gennemføres i udgangspunktet i borgerens bolig.
 • Ingen besøg bør foregå på indendørs fællesarealer, med mindre der kan sikres god afstand og tilstrækkelig hyppig og grundig rengøring, således at øvrige patienter/borgere ikke udsættes for mulig smitte.
  • Fællesarealerne kan kun anvendes efter aftale med personalet på plejecenteret
 • Hvis der er direkte adgang til borgerens bolig (for eksempel via borgerens  terrassedør), skal denne så vidt muligt anvendes som ind- og udgang.

 

Når besøget er slut, forlader du som besøgende straks stedet, så vidt mulig uden at berøre kontaktpunkter.

Du bør som besøgende så vidt muligt undgå at røre ved genstande i borgerens bolig. Berørte genstande og overflader sprittes af. 

Luft ud i besøgslokalet eller i borgerens bolig under og/eller efter besøget.

Kontakt

KommunikationBrian Borg Andersen

Tlf.: 23 84 27 88
bban@soroe.dk 
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø