Besøg på plejecentre

Ved alle besøg gælder nedenstående anbefalinger.  

Håndhygiejne

  • Du skal som besøgende vaske hænder med vand og flydende sæbe eller afspritte hænderne ved ankomst og efter besøget
  • Du skal sørge for at overholde god hoste- og nyseetikette.
  • Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør både borgeren og du vaske/afspritte hænder umiddelbart efter kontakten.

 

Rengøring

  • Områder, hvor besøgende har opholdt sig og færdes, rengøres med almindelige rengøringsmidler. Kontaktpunkter rengøres om muligt efter hvert besøg.
  • Fælles skraldespande skal tømmes, inden de bliver overfyldte og mindst én gang dagligt.

Afstand

  • Hvis borgeren ikke er færdigvaccineret bør der holdes 2 meters afstand mellem borgeren og den/de besøgende under besøget ud fra et forsigtighedsprincip.
  • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås. Dette kan fraviges, hvis både beboeren og de besøgende er færdigvaccinerede.

 

 

 

 

 

 

Du bør som besøgende spritte berørte genstande og overflader af. 

Luft ud i besøgslokalet eller i borgerens bolig under og/eller efter besøget.

Kontakt

KommunikationBrian Borg Andersen

Tlf.: 23 84 27 88
bban@soroe.dk 
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø