Besøg på botilbud


Det generelle besøgsforbud på botilbud på socialområdet ophæves den 24. juni 2020


Fra den 24. juni er det igen muligt for de pårørende at besøge beboerne på botilbud, bosteder mv. Der er som udgangspunkt ikke længere særlige restriktioner i forbindelse med besøg.


Vi skal fortsat passe på de sårbare borgere

Det er vigtigt, at det fortsat er muligt at skærme og beskytte fysisk svage borgere mod smitterisiko. Det betyder, at der samtidig med, at der åbnes op for normale besøgsforhold, indføres regler, som giver ledelsen på botilbuddet mulighed for lokalt at begrænse, herunder helt at afskære, besøgendes adgang til botilbuddet.

Det er op til lederen at vurdere, hvordan en eller flere borgere beskyttes bedst muligt mod smitte, samtidig med, at der skal tages hensyn til de øvrige beboeres behov.

Håndtering af smitteudbrud

Hvis der skulle opstå et lokalt smitteudbrud, kan det enkelte botilbud med øjeblikkelig virkning lukke for besøg, og de tidligere besøgsrestriktioner vil træde i kraft igen. Dette er desværre en mulighed, vi bliver nødt til at holde åben, da der i de sidste par uger er set eksempler på smitteudbrud på både sociale tilbud, i skoler og på plejecentre.   

De midlertidige besøgsrestriktioner vil træde i kraft for at minimere risiko for smitte med COVID-19, eller hvis en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet tilhører en risikogruppe.

Besøgsforbuddet vil ikke omfatte i besøg i kritiske situationer, og det vil heller ikke omfatte de tidligere udpegede 1-2 besøgspersoner for hver beboer.


Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal fortsat følges

Endnu er alt ikke helt som før. Når du kommer på besøg, skal du fortsat følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det betyder, at:

  • Du skal holde afstand til beboeren
  • Når besøget er slut, skal du aftørre overflader, for eksempel stole og borde, med overfladedesinfektion
  • Hvis du som pårørende har symptomer på sygdom (almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber, hovedpine, tab af smag- og lugtesans, kvalme eller diarré), kan du ikke komme på besøg
  • Isolerede borgere med mistanke om eller bekræftet COVID-19 kan ikke modtage besøg

Kontakt

Center for Handicap og Psykiatri


handpsyk@soroe.dk 
AdresseRådhusvej 13 4180 Sorø