Besøg på plejecentre

Det generelle besøgsforbud på plejecentrene ophæves den 2. juli 2020

Fra den 2. juli er det igen muligt for de pårørende at besøge beboerne på plejecentrene. Der er som udgangspunkt ikke længere særlige restriktioner i forbindelse med besøg.

Vi skal fortsat passe på de sårbare borgere

Det er vigtigt, at det fortsat er muligt at skærme og beskytte fysisk svage borgere mod smitterisiko. Det betyder, at der samtidig med, at der åbnes op for normale besøgsforhold, indføres regler, som giver Styrelsen for patientsikkerhed mulighed for lokalt at begrænse, herunder helt at afskære, besøgendes adgang til plejecenteret.

Det vil være op til lederen af det pågældende plejehjem at vurdere, hvordan en eller flere borgere beskyttes bedst muligt mod smitte, samtidig med, at der skal tages hensyn til de øvrige beboeres behov.

Håndtering af smitteudbrud

Hvis der skulle opstå et lokalt smitteudbrud, kan det enkelte plejecenter med øjeblikkelig virkning og i samråd med Styrelsen for patientsikkerhed lukke for besøg, og de tidligere besøgsrestriktioner vil træde i kraft igen. Dette er desværre en mulighed, vi bliver nødt til at holde åben, da der i de sidste par uger er set eksempler på smitteudbrud på både sociale tilbud, i skoler og på plejecentre i en række andre kommuner.  

De midlertidige besøgsrestriktioner vil træde i kraft for at minimere risiko for smitte med COVID-19 samt for at beskytte borgere eller medarbejdere, der tilhører en risikogruppe.

Besøgsforbuddet vil ikke omfatte i besøg i kritiske situationer.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal fortsat følges

Endnu er alt ikke helt som før. Når du kommer på besøg, skal du fortsat følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det betyder, at:

  • Du skal holde afstand til beboeren
  • Når besøget er slut, skal du aftørre overflader, for eksempel stole og borde, med overfladedesinfektion
  • Hvis du som pårørende har symptomer på sygdom (almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber, hovedpine, tab af smag- og lugtesans, kvalme eller diarré), kan du ikke komme på besøg
  • Isolerede borgere med mistanke om eller bekræftet COVID-19 kan ikke modtage besøg

Kontakt

Social og Sundhed

Tlf.: 57 87 60 00 
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø