Besøg på bosteder

Fra onsdag den 20. maj åbnes for udendørs besøg på bosteder i Sorø Kommune. For hver beboer kan udpeges 1-2 faste besøgspersoner, som kan komme på besøg.

Besøgene vil finde sted på bostedernes udearealer og skal aftales på forhånd. Pårørende og personale skal fortsat i fællesskab passe ekstra godt på vores sårbare borgere. Besøgene skal derfor finde sted under kontrollerede former, der nøje følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.


Hvor kan besøget finde sted?

 • Hvis beboeren har egen terrasse med direkte adgang udefra, skal besøget foregå der (som besøgende må du ikke gå gennem botilbuddet)
 • På udendørs fællesarealer i forbindelse med botilbuddet
 • På en gåtur i området omkring botilbuddet


Sådan kommer besøgene til at foregå:

 • Besøget skal aftales på forhånd med botilbuddet. Der kan aftales ét besøg ad gangen.
 • Besøget kan vare op til én time.
 • Besøget skal starte på det aftalte tidspunkt, så personalet kan hjælpe beboeren med at blive klar.
 • Det skal aftales på forhånd, hvor I skal mødes. Du må ikke komme ind på botilbuddet for at hente beboeren.
 • Du skal holdes afstand til beboeren.
 • Det er ikke muligt at benytte stedets faciliteter, herunder køkken og toilet i forbindelse med besøget.
 • Det skal aftales på forhånd, hvornår besøget er slut, så personalet er klar til at tage imod beboeren
 • Når besøget er slut, skal du aftørre overflader, for eksempel stole og borde, med overfladedesinfektion.
 • Hvis du som pårørende har symptomer på sygdom (almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber, hovedpine, tab af smag- og lugtesans, kvalme eller diarré), kan du ikke komme på besøg.
 • Isolerede borgere med mistanke om eller bekræftet COVID-19 kan ikke modtage besøg. 


Besøg hos en udadreagerende borger
Ved besøg hos en udadreagerende borger kan der deltage en medarbejder. Dette besluttes ud fra en konkret og individuel vurdering og aftales, når besøget aftales med botilbuddet.


Besøg i boliger med egen indgang
Botilbuddets ledelse kan beslutte, at en beboer kan få besøg af sine faste besøgspersoner indendørs i den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over. Det afhænger blandt andet af om:

 • Borgeren har egen indgang fra udearealer
 • Sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer kan overholdes
 • De besøgende alene har adgang til beboerens egen bolig og således ikke kan benytte indendørs fællesarealer
 • Borgeren har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.

 

Hvis du vil aftale et besøg

 • Hvis du er fast besøgsperson for en beboer, kan du ringe til botilbuddet og aftale et besøg.
 • Hvis du gerne vil være fast besøgsperson for en beboer, skal du kontakte botilbuddet. 


Før du kommer på besøg 

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinjer her (gælder også sociale tilbud). 
Læs også pjecen Nu åbnes der for besøg på sociale tilbud.  

 

Kontakt

Social og Sundhed

Tlf.: 57 87 60 00 
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø