Alkohol og drikkevaner

Alkoholproblemer spænder over forskellige grader af problemer, som man kan have med brugen af alkohol

Et stort alkoholforbrug (stor-/merforbrug) vil sige et forbrug over 14 genstande per uge for kvinder og mere end 21 genstande per uge for mænd.

Alkoholafhængighed er en tilstand, hvor man ikke mere oplever, at man har kontrol over sit alkoholforbrug. Hvis man har haft mindst 3 ud af følgende 6 symptomer indenfor det seneste år, er der tegn på afhængighed: 

  •  En stærk trang ("craving") til at drikke   
  • Nedsat evne til at styre, hvor meget man drikker
  • Abstinenssymptomer, når man holder op med at drikker eller man drikker igen for at fjerne eller undgå abstinenser
  • Der skal mere og mere alkohol til for at man bliver beruset
  • Alkohol spiller en større og større rolle mht. prioritering og tidsforbrug
  • Selv om man ved, at det er skadeligt, bliver man ved med at drikke

Hvis du eller en, du kender, drikker for meget, kan du få hjælp til at skære ned på forbruget af alkohol. Du behøver ingen henvisning, du kan frit henvende dig i det rådgivningscenter, der passer dig. Nedenstående er de muligheder, der er nærmest Sorø.

Alle tilbuddene er gratis og alle medarbejdere har tavshedspligt.

 

Rusmiddelcenter Slagelse

Ringsted Rådgivningscenter

Rusmiddelcenter Holbæk

Sorø Sundhedscenter

Kontakt

Social og SundhedSorø Sundhedscenter

Tlf.: 57 87 71 40
sundhedscenter@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid: Man-fre: 8.00-12.00
AdresseDr. Kaarsbergsvej 5
4180 Sorø