Skole

Skoler og dagtilbud i Sorø Kommune er påvirket af regeringens skærpede COVID-19 restriktioner, der netop er blevet forlænget frem til og med 17. januar. Læs mere her.

  • Undervisningspligten starter den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år.

  • Du skal indskrive dit barn som elev i folkeskolen digitalt i perioden 1.11 - 31.12  2020 året før, som dit barn skal begynde i skole.

  • Den/de forældre, der har forældremyndigheden, har ret til at indskrive barnet i skole. Hvis der er fælles forældremyndighed skal begge forældre være enige om skolevalget inden skoleindskrivningen.
  • Når det er tid til at skrive dit barn op til skolestart, får du besked fra jeres barns daginstitution, som også informerer om, hvordan du indskriver dit barn. Derudover bliver der afholdt informationsmøder om indskrivning. 

Skriv dit barn op til skole
  • Du skal bruge NemID
  • Vi åbner op for den digitale indskrivning til efteråret

Hvor skal dit barn gå i skole?

Dit barn hører på baggrund af jeres bopælsadresse til en bestemt skole - distriktsskolen. Dit barn har altid krav på at blive optaget på sin distriktsskole.

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, skal du vælge den skole, når du indskriver dit barn. Dit barn er dog ikke garanteret en plads på den valgte skole, da det afhænger af, om der er plads på skolen.

Hvis du vil indskrive dit barn på privatskole eller på en folkeskole udenfor kommunen, skal du henvende dig til den ønskede skole. Du skal samtidig oplyse kommunen om dit skolevalg via den digitale indskrivning. Dette gælder dog ikke for børnehaveklassebørn der allerede er indskrivet på Sorø Privatskole. På den måde undgår vi, at du senere modtager en rykker for indskrivning til en af kommunens folkeskoler. 

Find de forskellige skoler i kommunen

Kontakt

Børn og Familier

Tlf.: 57 87 60 00
familieraadgivningen@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.

Chromebooks i skolen

I Sorø Kommune prioriterer vi anvendelse af IT i undervisningen.

IT er et grundlæggende element i undervisning i folkeskolerne på alle klassetrin og i alle fag.

Derfor har alle elever, pædagoger og lærere har fået udleveret en Chromebook, som bliver brugt bredt i undervisning.

Eleverne har Chromebook til rådighed både i skoletiden og i fritiden, så længe de går på en folkeskole i Sorø Kommune.