Privat institution

Kommunen skal føre tilsyn med private institutioner, herunder om institutionen overholder centrale bestemmelser og fortsat lever op til godkendelseskriterierne.

Kommunen skal fastsætte godkendelseskriterier for private institutioner. Kravene til private institutioner kan dog ikke være højere end kravene til kommunale institutioner.

Private institutioner optager selv børn. Kommunen kan altså ikke anvise plads i en privat institution.

Før du takker ja til en plads i en privat institution, skal du have tilbudt en kommunal plads.

Når du takker nej til den kommunale plads, slettes du automatisk af ventelisten.

Sorø kommune yder tilskud til dagtilbudspladser for børn, hvis de i alderen 6 måneder til skolestart, er berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud, er bosiddende i kommunen, og hvis privatinstitutionen er oprettet i henhold til Dagtilbudsloven § 19.

Børn starter i tidlig SFO i april måned det år, de skal i skole, og tilskud til privatinsitutionen stopper således automatisk i forbindelse med overgang til Tidlig SFO.

 

 

 

Kontakt

Pladsanvisningen

Tlf.: 5787 6501
plads@soroe.dk 
ÅbningstiderMandag-tirsdag 10-13
Onsdag lukket for henvendelse
Torsdag 10-17
Fredag 10-13
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø