Pasning af egne børn

Digital Pladsanvisning og Pladsanvisningens telefoner er lukket fra fredag den 5/2 2021 til og med søndag den 14/2 2021

På grund af systemskifte er pladsanvisningens telefoner og den Digitale Pladsanvisning lukket i tiden 5.2 2021 - 14.2 2021. I denne periode kan du:

  • ikke skrive barn op til pasning
  • ikke udmelde barn fra dagtilbud, SFO eller SFO II
  • ikke ansøge om fripladstilskud
  • ikke søge tilskud til pasning af egne børn
  • ikke søge tilskud til privat børnepasser.

Kontakt os kun via digital post

Vi skal implementere nyt pladsanvisningssystem i kommunen. Derfor er pladsanvisningens telefoner og den digitale pladsanvisning lukket i en periode. 

Da medarbejderne i pladsanvisningen ikke har adgang til systemet, har de ikke mulighed for at svare på spørgsmål om plads på ventelisten, opkrævninger, økonomiske fripladser mv, men kun på generelle spørgsmål. 

Du er velkommen til at skrive en besked til pladsanvisningen via digital post

 

Nyt system på vej med flere muligheder

For borgere med børn i dagtilbud, SFO og SFO II vil forskellen fra det gamle til det nye system først og fremmest være et mere brugervenligt system. 

Digital Pladsanvisning får et nyt design med flere muligheder. Her får sammenbragte familier og plejefamilier større mulighed for at kunne følge med på ventelisterne, opdatere oplysninger på barnet. Forældre kan selv beslutte, hvem af dem vi skal sende opkrævning for børnepasning til. 

  • Du skal være skrevet op og have fået et tilbud om pasning fra kommunen, før du kan få tilskud til at passe dine egne børn. Dette vil normaltvis være 3 måneder efter opskrivningsdatoen i forhold til Sorø kommunes pasningsgaranti.
  • Den forælder, der søger om tilskud, må hverken modtage offentlig overførselsindkomst, som f.eks. barseldagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension og SU, eller have arbejdsindtægt. Personen skal samtidig have opholdt sig i Danmark i syv ud af de seneste otte år.
  • Du kan få tilskud for én samlet periode på minimum 24 uger og maksimum 1 år. Tilskuddet kan gives fra barnet er 26 uger og indtil barnet bliver 3 år. 
  • Tilskuddet er kr. 6.715,00 i 2020.  Beløbet stiger til 6.954 kr. pr. måned fra 1.1 2021.
  • Tilskuddet til pasning af egne børn beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren. Der optjenes ikke feriepenge, men feriepenge kan modtages som følge af allerede udført arbejde. 

 

 

Klage

Der er ikke fastsat særlig klageadgang i forbindelse med ordningen. Den konkrete afgørelse kan inden 4 uger indbringes for Ankestyrelsen.

Klager over kommunens generelle fastsættelse af tilskuddets størrelse samt andre kommunalt fastsatte retningslinjer for ordningen kan alene indbringes for kommunen, idet der er tale om fastlæggelse af kommunens generelle serviceniveau.

Kontakt

Pladsanvisningen

Tlf.: 5787 6501
plads@soroe.dk 
ÅbningstiderMandag-tirsdag 10-13
Onsdag lukket for henvendelse
Torsdag 10-17
Fredag 10-13
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø