Pasning af egne børn

  • Du skal være skrevet op og have fået et tilbud om pasning fra kommunen, før du kan få tilskud til at passe dine egne børn. Dette vil normaltvis være 3 måneder efter opskrivningsdatoen i forhold til Sorø kommunes pasningsgaranti.
  • Den forælder, der søger om tilskud, må hverken modtage offentlig overførselsindkomst, som f.eks. barseldagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension og SU, eller have arbejdsindtægt. Personen skal samtidig have opholdt sig i Danmark i syv ud af de seneste otte år.
  • Du kan få tilskud for én samlet periode på minimum 24 uger og maksimum 1 år. Tilskuddet kan gives fra barnet er 26 uger og indtil barnet bliver 3 år. 
  • Tilskuddet er kr. 6.355. Tilskuddet til pasning af egne børn beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren. Der optjenes ikke feriepenge, men feriepenge kan modtages som følge af allerede udført arbejde. Fra 1.1 2020 er tilskuddet kr. 6.715 pr. måned. 

 

 

 

Kontakt

Pladsanvisningen

Tlf.: 5787 6501
plads@soroe.dk 
ÅbningstiderMandag-onsdag 10-13
Torsdag 10-17
Fredag 10-13
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø