Pasning af egne børn

  • Du skal være skrevet op og have fået et tilbud om pasning fra kommunen, før du kan få tilskud til at passe dine egne børn. Dette vil normaltvis være 3 måneder efter opskrivningsdatoen i forhold til Sorø kommunes pasningsgaranti.
  • Den forælder, der søger om tilskud, må hverken modtage offentlig overførselsindkomst, som f.eks. barseldagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension og SU, eller have arbejdsindtægt. Personen skal samtidig have opholdt sig i Danmark i syv ud af de seneste otte år.
  • Du kan få tilskud for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimum 1 år. Tilskuddet kan gives fra barnet er 26 uger og indtil barnet bliver 5 år. 
  • Tilskuddet er 6.954 kr. pr. måned for børn i alderen 0-2 år 
  • Tilskuddet er 3.993 kr. pr. måned for børn i alderen 3-5 år.
  • Tilskuddet til pasning af egne børn beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren. Der optjenes ikke feriepenge, men feriepenge kan modtages som følge af allerede udført arbejde. 

 

 

Klage

Der er ikke fastsat særlig klageadgang i forbindelse med ordningen. Den konkrete afgørelse kan inden 4 uger indbringes for Ankestyrelsen.

Klager over kommunens generelle fastsættelse af tilskuddets størrelse samt andre kommunalt fastsatte retningslinjer for ordningen kan alene indbringes for kommunen, idet der er tale om fastlæggelse af kommunens generelle serviceniveau.

Kontakt

Pladsanvisningen

Tlf.: 5787 6501
plads@soroe.dk 
ÅbningstiderMandag-tirsdag 10-13
Onsdag lukket for henvendelse
Torsdag 10-17
Fredag 10-13
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø