Kombinationstilbud

  • Enlige forældre, der har et dokumenteret behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på grund af arbejdstider
  • Samboende forældre / forælder med partner, der begge har et dokumenteret behov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på grund af arbejdstider
  • For at du kan søge om tilskuddet, skal dit barn være skrevet op og have fået et tilbud om pasning fra kommunen.
  • Du kan søge tilskud fra dit barn er 26 uger gammelt og til skolestart.

Kombinationstilbud

Betingelser for en kombinationstilbud

Kombinationsmuligheder

Takster og tilskud

Hvem er omfattet af kombinationstilbuddet

Ophør af kombinationstilbuddet

Klagevejledning

Kontakt

Pladsanvisningen

Tlf.: 5787 6501
plads@soroe.dk 
ÅbningstiderMandag-tirsdag 10-13
Onsdag lukket
Torsdag 10-17
Fredag 10-13
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø