Pasning i anden kommune

Du kan få passet dit barn i en anden kommune, selvom du bor i Sorø Kommune. Du skal henvende dig til den kommune, hvor du ønsker at få dit barn passet.

I Sorø Kommune starter børn, der skal i starte skole, i tidlig SFO den 1.4 i året. Det betyder, at benytter dit barn en børnehaveplads i Sorø Kommune, udmeldes dit barn den 31.3 i det år, barnet skal starte i skole, og tilbydes tidlig SFO på den distriktsskole, hvor barnets børnehave ligger. 

Der ydes 25% i tilskud af institutionskommunens udgift til pladsen, dog højest det tilskud vi yder til en tilsvarende plads i Sorø Kommune.

Hvis du vælger et dyrere dagtilbud i en anden kommune, skal du selv betale den merudgift, der er forbundet dermed. Det vil sige, at du selv skal betale forskellen mellem det tilskud, vi yder til en tilsvarende plads i Sorø Kommune, og den faktiske pris for pladsen i den anden kommune. 

Det er Sorø Kommune, der opkræver forældrebetalingen for pladsen i den anden kommune, og juli måned er opkrævningsfri.

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud, selv om dit barn bliver passet i en anden kommune. Vi beregner tilskuddet ud fra, hvad en tilsvarende plads koster i Sorø Kommune. Der ydes således ikke tilskud til din eventuelle mer-betaling for din plads i en anden kommune. 

Kontakt

Pladsanvisningen

Tlf.: 5787 6501
plads@soroe.dk 
ÅbningstiderMandag-onsdag 10-13
Torsdag 10-17
Fredag 10-13
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø