Lene Birgit Nielsen

Lene B Nielsen

Sunesvej 20
4180 Sorø
Tlf. 24 87 18 85

Om mig

Jeg er født i 1955 og har tre børn. Tim og Linda er flyttet hjemmefra, mens Thomas stadig bor hjemme. Jeg hviler i mig selv, er robust og god til at snakke med alle mennesker. Jeg har erfaring med børn med mindre handicap og udviklingshæmmede.

Mit hjem

Jeg bor i et rækkehus i to plan. Børnene er ovenpå i to værelser med gennemgang. Jeg har en gårdhave med fliser, hvor børnene bl.a. kan køre på scooter og lege i sandkassen. Jeg bor ved siden af skoven.

Hverdagen

Hver dag er vi ude og tit i skoven. Der finder vi små dyr eller ting, som vi tager med hjem og bruger kreativt til en dekoration, klistrer på papir eller lignende. Vi tager også på biblioteket, synger og laver gymnastik.

Jeg betragter alle børn som unikke. Nogle har brug for mere omsorg og støtte end andre, og jeg støtter dem i hver deres udvikling. Jeg sidder på børnenes niveau, fordi det gør dem trygge og opbygger tillid til mig. Der er altid tid og ro til kram og trøst.

Jeg lægger vægt på at styrke børns sociale kompetencer og gøre dem selvstændige og selvhjulpne. De skal lære selv at tage tøj og sko på og af og at fungere i en større flok. Jeg har også fokus på sprog.

Jeg tager billeder af det, vi laver, og skriver om det, så forældre kan følge med i barnets udvikling. Forældresamarbejde har høj prioritet. Vi skal have tillid og kunne sige tingene til hinanden uden at skabe problemer. Jeg giver også gerne råd om, hvordan jeg har erfaring for, at barnet støttes bedst.

En gang om ugen er vi i heldagslegestue.

Faglighed

Jeg har været dagplejer siden 1996 og tidligere gjort rent for et boligselskab. Jeg kan godt lide at lære nyt og bruge det i min hverdag. Jeg har bl.a. været på kursus i:

  • Grunduddannelse i dagpleje
  • Marte Meo
  • Børns kompetencer
  • Måltidet i det pædagogiske arbejde
  • Førstehjælp
  • Brandbekæmpelse 

Kontakt

Børn og FamilierSorø Kommunale Dagpleje Nord og Syd

Tlf.: 20 58 06 58 (Nord) / 20 11 77 42 (Syd)  
AdresseSøndergade 20, 1.
4180 Sorø