Betaling og tilskud

Det er Sorø Kommunes Byråd der fastsætter betaling for dagpleje, vuggestue og børnehave.

Sorø Kommune yder et tilskud på 75% af de faktiske udgifter, som pladsen i Sorø kommune koster. De resterende 25% er den egenbetaling (takst), du som forældre betaler.

Har du fået tilbud om pasning i en anden kommune, kan din betaling blive højere. Du kan læse mere om reglerne her.

Når dit barn har fået en plads i et dagtilbud, modtager du automatisk et girokort. Betalingen er månedsvis forud, og du skal betale senest den 5. i hver måned.

Hvis du er tilmeldt e-Boks eller Digital Post, sender vi opkrævningen dertil. Du kan tilmelde betalingen til Betalingsservice gennem din bank.

Hvis vi er nødt til at sende en rykker, opkræver vi et gebyr på 250 kr. Hvis du er tilmeldt e-Boks eller Digital Post, sender vi rykkeren dertil.

Tilskud til betaling

Du kan søge om tilskud til betalingen af dit barns pasning:

Kontakt

Pladsanvisningen

Tlf.: 5787 6501
plads@soroe.dk 
ÅbningstiderMandag-onsdag 10-13
Torsdag 10-17
Fredag 10-13
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø