Økonomisk fripladstilskud

  • Hvis jeres samlede indtægt er under en vis grænse, kan I søge om tilskud til egenbetalingen (friplads), når I får jeres barn indmeldt i et af kommunens pasningstilbud. I kan aktuelle fripladsgrænser samt tidligere år hos Børne- og Undervisningsministeriets  hjemmeside.

  • Når I søger om økonomisk friplads, vil den seneste månedsløn, som er oplyst til SKAT blive oplyst. Er der ændringer til denne, skal I selv ændre beløbet, til det beløb det skal være.

  • Er du gift/samlevende, skal din ægtefælle/samlever have givet samtykke til du kan oplyse vedkommendes indkomst i ansøgning. Dette gøres ved at logge på digital pladsanvisning og udfylde samtykkeerklæring. 
  • Er du selvstændig og har virksomhed, og har skattetekniske fradrag, f.eks afskrivninger, kan du med fordel udfylde skema til opgørelse af indkomst for selvstændige, så der tages højde for disse skattetekniske forhold ved beregningen af fripladstilskud. 

Genberegning af fripladstilskud

Der foretages en månedlig genberegning af fripladstilskuddet. Det betyder, at hvis indkomstsammenligningen viser en afvigelse, både hvis husstandsindkomsten stiger eller falder mindst 5 trin på fripladsskalaen, vil der ske en genberegning af fripladstilskuddet.

I genberegningen er din månedlige bruttoindkomst omregnet til årsindkomst ved at gange månedsindkomsten med 12. Det er kun i den aktuelle genberegningsmåned, vi bruger denne indkomst.

Hvis du ikke er enig i den beregning, vi har lavet, kan du gøre indsigelse via Digital Pladsanvisning. Det er meget vigtigt, at du giver en fyldestgørende begrundelse.

Er der fejl i den indkomst din arbejdsgiver har indberettet, skal du rette henvendelse til din arbejdsgiver, som kan rettet beløbet i indkomstregisteret. Bliver det ikke rettet, kan din årsopgørelse blive forkert.

Feriepenge tæller som indkomst for den måned, hvor de fremgår af indkomstregisteret, det vil sige, når de er udbetalt eller henlagt til feriekonto. Det vil for de fleste lønmodtagere betyde, at der vil ske genberegning af deres fripladstilskud for april eller maj måned. Såfremt feriepenge opgøres i forbindelse med jobskifte, vil disse feriepenge fremgå i den måned, hvor de er registreret, også selv om de ikke udbetales på det tidspunkt.

Vi må ikke justere de oplysninger, du har givet i din ansøgning, så de stemmer overens med oplysningerne fra indkomstregistret. Så hvis oplysningerne i din ansøgning ikke svarer til dem fra indkomstregistret, vil der blive lavet en ny beregning hver måned. Derfor skal du indsende en ny digital ansøgning, hvis jeres indkomst ændrer sig mere permanent, og vi registrerer så dine nye oplysninger. Ellers vil systemet genberegne og justere fripladstilskuddet hver måned.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Pladsanvisningen

Tlf.: 5787 6501
plads@soroe.dk 
ÅbningstiderMandag-tirsdag 10-13
Onsdag lukket for henvendelse
Torsdag 10-17
Fredag 10-13
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø