Årlig regulering af tilskud

Pladsanvisningen foretager en årlig efterregulering af fripladstilskud og sammenholder indkomsten i fripladsbevillingen med SKATs indkomstregister og SKATs årsopgørelse.

Hvis du har fået en opgørelse fra os, har du mulighed for at gøre indsigelser. Indsigelsesfristen fremgår i brevet. 

Lav Indsigelse

Hvorfor har jeg modtaget en regulering

På baggrund af oplysningerne fra SKAT laves en endelig beregning af de enkelte måneders fripladstilskud og du vil få en opgørelse på dette.

Ved denne efterregulering medtages også de indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året, fordi de var under 5 trin på fripladsskalaen.

For selvstændige erhvervsdrivende gælder, at der tages udgangspunkt i regnskaber, indsendte indkomstskemaer og årsopgørelsen. Eventuelle skattetekniske fradrag, som ikke kan indgå i indkomstgrundlaget, er også en del af den samlede årlige efterregulering.

Viser den faktiske indkomst sig at have været højere, eller lavere, vil fripladstilskuddet og dermed forældrebetalingen blive reguleret tilbagevirkende til det tidspunkt, hvor indkomsten ændrede sig.


Har du modtaget for meget i fripladstilskud vil vi sende dig en opkrævning på beløbet.


Har du modtaget for lidt i fripladstilskud, vil du få det for lidt udbetalte tilskud udbetalt, hvis der ikke foreligger anden gæld til det offentlige.


Det er kun muligt at få genoptaget afgørelsen efter klagefristens udløb, hvis man har ændringer i sin årsopgørelse for året på mere end kr. 25.000.

Kontakt

Pladsanvisningen

Tlf.: 5787 6501
plads@soroe.dk 
ÅbningstiderMandag-tirsdag 10-13
Onsdag lukket for henvendelse
Torsdag 10-17
Fredag 10-13
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø