Skolebørn med særlige behov

Er forældre eller lærere bekymrede for et barns faglige udvikling eller trivsel, skal den første dialog om dette altid foregå på skolen.

  • Skolebørn, der viser sig at have brug for hjælp i mindre end ni undervisningstimer ugentligt, skal have hjælp inden for rammerne af den almindelige undervisning.
  • Skolebørn, der viser sig at have brug for hjælp i mere end ni timer om ugen, indstilles til at få særlig rådgivning kaldet PPR, pædagogisk-psykologisk rådgivning. Barnets forældre skriver indstillingen i samarbejde med skolen for at få en første vurdering af barnet. Denne PPV, en pædagogisk psykologisk vurdering, vil indeholde en konkret beskrivelse af barnets behov.

 

Læs mere om, hvordan specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand tilrettelægges i Sorø Kommune:

Støtte i almindelig klasse

Kommunens specialtilbud - supercentre

Kontakt

Børn og Familier

Tlf.: 57 87 60 00
familieraadgivningen@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø