Skole

  • Undervisningspligten starter den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år.

  • Du skal indskrive dit barn som elev i folkeskolen digitalt i perioden 1.11 - 31.12 2023 året før, dit barn skal begynde i skole.

  • Den/de forældre, der har forældremyndigheden, har ret til at indskrive barnet i skole. Hvis der er fælles forældremyndighed skal begge forældre være enige om skolevalget inden skoleindskrivningen.
  • Når det er tid til at skrive dit barn op til skolestart, får du besked fra jeres barns daginstitution, som også informerer om, hvordan du indskriver dit barn. Derudover bliver der afholdt informationsmøder om indskrivning. 

Skriv dit barn op til skole
  • Du skal bruge NemID
  • Vi åbner op for den digitale indskrivning til efteråret

Hvor skal dit barn gå i skole?

Dit barn hører til en bestemt skole - distriktsskolen. Dit barn har altid krav på at blive optaget på sin distriktsskole.

Hvis du vil vælge skole i et andet skoledistrikt

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, skal du vælge den skole, når du indskriver dit barn. Dit barn er dog ikke garanteret en plads på den valgte skole.

Hvis du vil vælge en skole i en anden kommune

Hvis du vil indskrive dit barn på en folkeskole uden for kommunen, skal du henvende dig til den ønskede skole. Du skal samtidig oplyse Sorø kommune om dit skolevalg via den digitale indskrivning.  På den måde undgår vi, at du senere modtager en rykker for indskrivning til en af kommunens folkeskoler. 

Hvis du vil vælge privatskole

Hvis du vil indskrive dit barn på privatskole, skal du henvende dig til den ønskede skole. Du skal samtidig oplyse kommunen om dit skolevalg via den digitale indskrivning. Dette gælder dog ikke for børnehaveklassebørn, der allerede er indskrivet på Sorø Privatskole. På den måde undgår du senere at modtage en rykker for indskrivning til en af kommunens folkeskoler. 

Find de forskellige skoler i kommunen

Kontakt

Børn og Familier

Tlf.: 57 87 60 00
familieraadgivningen@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.

Chromebooks i skolen

I Sorø Kommune prioriterer vi anvendelse af IT i undervisningen.

IT er et grundlæggende element i undervisning i folkeskolerne på alle klassetrin og i alle fag.

Derfor har alle elever, pædagoger og lærere har fået udleveret en Chromebook, som bliver brugt bredt i undervisning.

Eleverne har Chromebook til rådighed både i skoletiden og i fritiden, så længe de går på en folkeskole i Sorø Kommune.