Specialundervisning

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand omfatter støtte til eleven i mindst 9 undervisningstimer svarende til 12 lektioner á 45 minutter ugentlig i den almindelige klasse samt elever i specialklasser og specialskoler.

Elever, der har brug for støtte i mindre end ni undervisningstimer ugentligt, er ikke omfattet, men skal have støtte inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Fremgangsmåde

Hvis det antages, at barnet har behov for støtte i mere end ni timer om ugen, skal skolen i samarbejde med forældrene lave en indstilling til Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) med henblik på en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV).

PPV'en er en skriftlig rapport, hvor der står, hvilken funktion og hvilke behov barnet har i skolen.
Hvis PPR vurderer, at dit barn har behov for specialundervisning, indeholder rapporten også et forslag til tilrettelæggelsen af undervisningen.

Alle beslutninger vedrørende specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand træffes af distriktsskolens leder efter rådgivning fra pædagogisk psykologisk rådgivning og evt. andre relevante fagpersonaler, f. eks. specialundervisningskonsulent eller sagsbehandler.

Forældrene orienteres skriftligt om alle indstiller, rapporter og afgørelser.
Hvis afgørelsen ikke giver forældrene fuldt medhold, skal den indeholde en begrundelse samt være ledsaget af en klagevejledning.

Specialtilbud i Sorø Kommune

  • Støtte i den almindelige klasse tilrettelagt ud fra en konkret og individuel vurdering.
  • Sorø Kommune har etableret fire særlige specialundervisningstilbud, som er placeret i tilknytning til kommunens folkeskoler, med baggrund i den vedtagne børnepolitik.
    Nærhedsprincippet er grundlæggende, for at sikre sammenhæng mellem det almindelige og særlige undervisningsmiljø. Derfor skal elever med behov for specialundervisning som udgangspunkt have et tilbud i Sorø Kommune.

Supercenter Sorø Borgerskole - komplekse indlæringsvanskeligheder. 

Supercenter Stenlille skole - autisme og ADHD/ADD samt andre diagnoser for eksempel OCD og angst. 

Kontakt

Børn og FamilierPPR

Tlf.: 57 87 60 00
familieraadgivningen@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø