Senere eller tidligere skolestart

  • Det er forskelligt fra barn til barn, hvornår barnet er klar til at begynde i skole. Vi anbefaler, at man følger de almindelige regler, sådan at børn starter i skole i det år, de fylder 6. år.
  • I Sorø Kommune er det politisk besluttet, at ansøgning om senere skolestart skal være vedlagt en vurdering fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
Skema til senere skolestart
  • Skemaet skal afleveres på den skole, hvor du senere ønsker at indskrive dit barn.

Ansøgningsfrist til senere skolestart

Du skal sende ansøgningen til den folkeskole, hvor du senere ønsker at indskrive dit barn. Ansøgningsfrist er den 1. december 2022. Det er skoleledelsen på den ønskede folkeskole, der træffer afgørelse om skoleudsættelse.

Hvis dit barn senere skal optages på en privatskole, skal du sende ansøgning om senere skolestart til Sorø Kommunes Børne- og Undervisningsudvalg.

Tidligere skolestart

Alle børn kan begynde i børnehaveklasse i august måned i det kalenderår, hvor de fylder fem år.  Betingelsen er, at barnet kan fortsætte i 1. klasse året efter.

Kontakt

Børn og Familier

Tlf.: 57 87 60 00
familieraadgivningen@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø