Økonomisk fripladstilskud

  • Hvis din husstands indtægt ligger under en vis grænse, kan du få et tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis for dig at have dit barn i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.
  • Størrelsen af det økonomiske fripladstilskud er afhængig af forældrenes indtægt. Ministeriet offentliggør hvert år en fripladsskala, som fastlægger indtægtsgrænserne for økonomisk fripladstilskud.
  • Økonomisk friplads skal søges via den Digitale Pladsanvisning. Her kan du også opskrive og udmelde dit barn fra kommunale dagtilbud. Du kan ikke få økonomisk friplads, hvis dit barn passes i en privat pasningsordning.

Hvornår kan jeg få økonomisk fripladstilskud

Enlig forsøger

Indkomst- og husstandsændringer

Tilskud genberegnes hver måned

Årlig regulering af økonomisk fripladstilskud

Særligt for studerende

Særligt for selvstændige

Kontakt

Pladsanvisningen

Tlf.: 5787 6501
plads@soroe.dk 
ÅbningstiderMandag-tirsdag 10-13
Onsdag lukket for henvendelse
Torsdag 10-17
Fredag 10-13
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø