Pasning i anden kommune

Du kan få passet dit barn i en anden kommune, selvom du bor i Sorø Kommune. Du skal henvende dig til den kommune, hvor du ønsker at få dit barn passet.

Det er Sorø Kommune, der opkræver forældrebetalingen for pladsen i den anden kommune, og juli måned er opkrævningsfri.

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud, selv om dit barn bliver passet i en anden kommune. Vi beregner tilskuddet ud fra, hvad en tilsvarende plads koster i Sorø Kommune. Der ydes således ikke tilskud til din eventuelle mer-betaling for din plads i en anden kommune. 

Pasning på tværs af kommunegrænserne

Jeg flytter fra Sorø Kommune

Jeg flytter til Sorø Kommune

Jeg bor i en anden kommune og vil have mit barn passet i Sorø Kommune

Sådan beregner vi din forældrebetaling

Kontakt

Pladsanvisningen

Tlf.: 5787 6501
plads@soroe.dk 
ÅbningstiderMandag-tirsdag 10-13
Onsdag lukket for henvendelse
Torsdag 10-17
Fredag 10-13
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø