Dagplejen

I dagplejen er dit barn, hver dag, sammen med én fast voksen og få andre børn. Her kan dit barn skabe tætte relationer.

Det er altid den samme dagplejer, som tager imod om morgenen og siger farvel om eftermiddagen

Alle dagplejere har viden om børns udvikling og er bevidst om læringsmål for det enkelte barn. Alle dagplejere får efteruddannelse og supervision af dagplejekonsulenten.

Du kan selvfølgelig besøge en eller flere dagplejere, før du beslutter, hvor dit barn skal passes. Det kræver blot, at du laver en aftale med den dagplejekonsulent der er tilknyttet dit område.

 

Alle dagplejere er som udgangspunkt i heldagslegestue en dag om ugen, hvor du aflevere og henter dit barn i legestuen og hvor dit barn lærer at være en del af en større børnegruppe. Når dit barn starter i dagpleje, bliver dagplejeren hjemme fra legestue og andre sociale aktiviteter i mindst 14 dage. Dette for at have fokus på og understøtte dit barns tilknytning til sin dagplejer.

 

En dagplejer arbejder 48 timer om ugen, inden for tidsrummet klokken 6-17. Din dagplejer har en fast åbningstid, som er vigtig at overholde. Er der behov for en ændring af tiden, kontaktes dagplejekonsulenten. Ændringen er kun mulig såfremt børnegruppens forældre er enige.

Overholdes tiden ikke, vil du blive kontaktet af dagplejekonsulenten eller områdelederen med henblik på at finde et andet tilbud, der passer jeres behov for åbningstider bedre.

Fakta om dagplejen

Faglighed og pædagogik

Den styrkede pædagogiske læreplan

Gæstepleje

Ved sygdom og raskmelding

Heldagslegestue

Kost

Tværfaglig konference, Pejlemærker og Marte Meo

Områdebestyrelsen

Mød dagplejerne

Kontakt

Børn og FamilierSorø Kommunale Dagpleje Nord og Syd

Tlf.: 20 58 06 58 (Nord) / 20 11 77 42 (Syd)  
AdresseSøndergade 20, 1.
4180 Sorø