Sonja Jørgensen

2 Sonja Joergensen Opret

Kirkevej 18
4180 Sorø

Om mig

Jeg er født i 1951 og har to voksne børn, som er flyttet hjemmefra. Jeg er stabil, rolig og har et godt overblik.

Mit hjem

I mit hus er børnene i køkkenet, og vi bruger også gangen og stuen. Haven er indrettet med legehus og sandkasse.

Hverdagen

På en almindelig hverdag skal vi ud og bruge energi. Vi går ture ved Pedersborg Sø og kigger på geder og hængebugsvin eller tager til Sorø Sø. På vejen finder vi måske blade eller kogler, som vi lave collager med. Andre gange tager vi afsted i Christianiacyklen til skoven, Akademihaven eller på biblioteket. Hjemme leger vi i haven, synger og bager.

Jeg giver børnene tryghed ved, at de kan følge med i, hvad der skal foregå i løbet af en dag. Vi synger den samme sang hver dag, før vi spiser og taler altid om, hvad vi skal, før vi tager overtøj på.

Jeg ser på, hvad hvert enkelt barn har brug for. Nogle skal sidde lidt hos mig, når de kommer, og det lærer de andre børn, at vi er forskellige. Der er altid tid til, at børnene lærer i deres eget tempo, både når det handler om selv at tage sko på eller begå sig socialt i en større gruppe.

Et godt forældresamarbejde giver glade og trygge børn. Om morgenen fortæller jeg om dagens planer, og hvis et barn er ked af det, kan forældrene ringe eller skrive en besked.  Hvis der er noget, vi skal have afklaret, forsøger jeg at tage det i opløbet, før det bliver et problem.

En gang om ugen er vi i heldagslegestue.

Faglighed

Jeg har været dagplejer siden 1978 og kan godt lide at komme på kursus for at blive klogere. Jeg har bl.a. lært om:

  • Grunduddannelse i dagpleje
  • Marte Meo
  • Børns kompetencer
  • For tidligt fødte børn
  • Førstehjælp
  • Brandbekæmpelse 
  • Uddannelsesforløb: Den gode Dagpleje
  • Sprogprojekt: Vi lærer sprog
  • Sorø Kommunes Pædagogiske Pejlemærker

Kontakt

Børn og FamilierSorø Kommunale Dagpleje Nord og Syd

Tlf.: 20 58 06 58 (Nord) / 20 11 77 42 (Syd)  
AdresseSøndergade 20, 1.
4180 Sorø