Betaling for dagtilbud

Sorø Kommunes kommunalbestyrelse fastsætter priser for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordning.

Sorø Kommune yder et tilskud på 75% af de faktiske udgifter, som en dagpleje-, vuggestue- eller børnehaveplads Sorø Kommune koster. De resterende 25% er den egenbetaling (takst), du som forældre betaler.

Har du fået tilbud om pasning i en anden kommune, kan din betaling blive højere. Du kan læse mere om reglerne her.

Du har mulighed for at søge om Økonomisk fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen.  

Takster dagtilbud

Takster SFO og SFO II

Søskendetilskud

Kontakt

Pladsanvisningen

Tlf.: 5787 6501
plads@soroe.dk 
ÅbningstiderMandag-tirsdag 10-13
Onsdag lukket for henvendelse
Torsdag 10-17
Fredag 10-13
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø