PPR - psykologer

Sådan arbejder psykologerne i PPR

Fokus på børn i fællesskaber

 • I Sorø PPR har vi valgt at bruge meget tid på forebyggelse og på at arbejde med de fællesskaber børn er en del af.
 • Psykologerne i PPR arbejder derfor med fokus på at hjælpe og udvikle børn i samspil med deres daglige fællesskaber og hverdagsmiljøer.
 • Mistrivsel og udfordringer kan opstå af mange årsager i børns liv. Det kan være i dagtilbud, skole, i fritiden eller i familien, at man kan ændre på noget, der ikke virker hensigtsmæssigt for barnet.
 • Derfor kigger vi på disse sammenhænge og afprøver ændringer omkring børnene i deres hverdagsmiljøer. Vi kan arbejde med barnets klasse eller stue, rådgive forældre, lærere og pædagogisk personale, have samtaler med børn og samarbejde med skoler og dagtilbud omkring ændringer, der kan skabe trivsel og udvikling hos alle børn i fællesskabet.
Holbergskolen 0.-2. klasse
Signe Bachmann
Holbergskolen 3.-5. klasse, Ruds Vedby Landsbyordning
Amalie Døvling Andersen
Holbergskolen 6.-9. klasse, Pedersborg Skole 0.-5. klasse
Emma Iskov Pedersen
Frederiksberg Skole
Alissa Reinholdt
Pedersborg Skole 6.-9. klasse, Sorø Privatskole 4.-6. klasse
John Lykke Solfjeld
Sorø Borgerskole 0.-5. klasse
Emma Lillemark
Sorø Borgerskole 6.-9. klasse, Sorø Privatskole 0.-3. klasse + 7.-9. klasse
Søs Wagner
Stenlille Skole 0. klasse
Mikkel Berg Bagger Jensen
Stenlille Skole 1.-9. klasse
Christina Bach Jensen
Troldehaven, Ventemøllegården
Signe Bachmann
Grønnegården, Krongården
Alissa Reinholdt
Sorø Skovbørnehave, Villa Villakulla, Pedersborg Børnehus
Emma Lillemark
Magdalenehaven, Topshøj
Emma Iskov Pedersen
Egholt, Holberghaven, Skovhuset
John Lykke Solfjeld
Alsted-Fjenneslev Børnehus, Sandlyng Børnehus, Naturbørnehuset
Mikkel Berg Bagger Jensen
Dagplejen Dianalund
Signe Bachmann
Dagplejen Ruds Vedby
Amalie Døvling Andersen
Dagplejen Sorø
John Lykke Solfjeld
Dagplejen Stenlille
Mikkel Berg Bagger Jensen
Kan mit barn henvises til psykiatrien?

Mange kontakter psykologer i PPR for at få deres barn henvist til psykiatrien.

Psykiatrien har beskrevet i deres målgruppebeskrivelser, at børn først skal henvises, når flere forhold gør sig gældende:

 • Barnet udviser moderate til svære symptomer - det vil sige:
  • det har en væsentlig funktionsnedsættelse i hverdagen, der kræver specialpædagogisk bistand i mere end 9 timer om ugen samt indsatser i familien
  • barnet er betydeligt forpint
 • Både hjemme- og skole/institutions-forhold er grundigt belyst – og der er taget stilling til påvirkningen fra barnets hverdagssammenhænge.
 • Relevante indsatser er afprøvet over en længere periode (minimum 6 måneder) og har ikke været tilstrækkelige.

Før vi kan vurdere om et barn kan blive udredt i psykiatrien samarbejder PPR-psykologer og sagsbehandlere derfor tæt med familie og skole/dagtilbud for at undgå, at en henvisning bliver nødvendig.
Først hvis det viser sig, at de forebyggende indsatser ikke er tilstrækkelige efter arbejdet med længere tids relevante og systematiske indsatser, vil det kunne blive relevant med en henvisning til psykiatrien.
Hvis det bliver relevant laver PPR-psykolog og sagsbehandler henvisningen sammen.

Specialpædagogisk bistand

Mere end 9 timer om ugen

 • Når et barn har brug for støtte, arbejder vi i første omgang med at udvikle relevante indsatser i et mindre omfang (op til 9 timer om ugen), der kan hjælpe det barn, der har det svært i sin hverdag.
 • Alle relevante voksne, og barnet selv, hvis det kan, mødes til tværfaglige konferencer, hvor indsatserne udvikles, koordineres og evalueres.
 • Hvis der er tegn på, at indsatserne op til de 9 timer ikke er nok, kan et barn indstilles til en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af, om et barn har brug for specialpædagogisk bistand i mere end 9 timer om ugen.
 • Denne vurdering kan laves af alle medarbejdere i PPR uanset faggruppe.
 • Hvis barnet har brug for specialpædagogisk bistand i mere end 9 timer om ugen, vil det i vurderingen også fremgå, hvordan barnets behov kan tilgodeses så tæt på deres almindelige miljø som muligt.
 • Det er lederen på barnets skole eller dagtilbud, der beslutter, hvilket tilbud barnet skal have ud fra forslagene i PPVen.
Senest opdateret 24-08-2023