Åben rådgivning fra socialrådgivere

Du kan få en enkelt samtale eller et samtaleforløb med socialrådgivere, der er tilknyttet kommunens skoler og dagtilbud. Samtalen kan handle om mobning, ensomhed, skilsmisse, men også om vold og misbrug.

Hensigten med tilbuddet er først og fremmest at give børn, unge og familier et uforpligtende og forebyggende tilbud om hjælp. Håbet er, at mange problemer kan afhjælpes inden de vokser sig store.

Hvis problemet er for omfattende for den åbne rådgivning, eller hvis det kræver en specialviden, som vi ikke har, får du råd om, hvor du så skal henvende dig.

Familierne skal selv kunne arbejde med problemerne mellem samtalerne - det forudsætter en høj grad af erkendelse og motivation.

Hvad har I brug for at tale om?

 • Børns udvikling
 • Konflikter med teenagere, ofte i relation til alkohol, sex og komme-hjemtidspunkter
 • Uenighed om børneopdragelse
 • Dit barn trives ikke
 • Mit barn har overtaget styringen
 • Evige diskussioner om mad og sengetider
 • Særlige problemer ved at være forældre til delebørn
 • Ved pludselig sygdom/skilsmisse/dødsfald
 • Mange skænderier i familien
 • Parforholdsproblemer
 • Ensomhed
 • Mobning eller problemer i skolen
 • Konflikter med dine forældre
 • At du føler dig usikker, har triste tanker eller er utilfreds med dig selv
 • At du ikke har nogen voksne at snakke med
 • Skræmmende oplevelser, som du ikke kan slippe og som giver angst, søvnløshed, hovedpine eller andet fysisk ubehag
 • At du måske tvivler på, om der er en mening med at leve
 • Bekymringer om dine kammeraters eller andres problemer eller levevis

Hvis I har problemer i familien, og I har brug for dybdegående rådgivning eller et behandlingsforløb, så kan socialrådgiveren:

 • henvise til Familiehuset med henblik på et egentlig behandlingsforløb for familien
 • henvise til psykologbehandling
 • evt. starte en relevant støtteordning til familien og barnet/den unge

Det vil kræve kontakt til en børnesagsbehandler, at der bliver lavet en børnefaglig undersøgelse, og at I selv ønsker at modtage hjælpen.

Den børnefaglige undersøgelse tager udgangspunkt i:

 • barnets/den unges udvikling og adfærd
 • familieforhold
 • skoleforhold
 • sundhedsforhold, herunder f.eks. alkoholforbrug eller stofmisbrug
 • fritid og venskaber

Undersøgelsen skal afklare problematikken og mulighederne hos barnet/den unge, familien og netværket. Ud over oplysninger fra barnet/den unge og familien inddrages fagfolk, der allerede kender barnets/den unges og familiens forhold - f.eks. pædagoger eller lærere.

Det kan også blive nødvendigt at foretage en læge- og/eller psykologundersøgelse.

Socialrådgiverne er tilknyttet skoler og dagtilbud

Tag kontakt til socialrådgiver

Holbergskolen, Sorø Privatskole, Ventemøllegården, Troldehaven, Dagplejen i Dianalund

Stenlille Skole, Sandlyng, Naturbørnehuset, Dagplejen i Stenlille, Ruds Vedby Skole, Regnbuen, Dagplejen i Ruds Vedby

Pedersborg Skole, VillaVillakulla

 • Lene Malograr
 • tlf. 21 16 70 51 - tirsdag, onsdag og torsdag

Pedersborg Skole, Magdalene Haven

Borgerskolen, Frederiksberg Skole, Holberghaven, Krongården, Grønnegården, Dagplejen i Syd

Borgerskolen, Alsted-Fjenneslev Børnehus