Tilskud til boligændring

Har du et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du - uanset din alder - få tilskud til at lave ændringer i din bolig, der er nødvendige for, at du kan opholde dig derhjemme.

Ændring af din bolig skal være nødvendig og have til formål at lette din daglige tilværelse samt gøre dig så selvstændig og uafhængig af hjælp fra andre som muligt. Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, kan kommunen yde hjælp til at finde en ny og mere tilgængelig bolig.

Du kan ikke få hjælp til boligændringer, der er istandsættelse eller vedligeholdelse af din bolig.

Boligændringer kan f.eks. være at:

  • ændre adgangsforhold
  • montere ramper
  • fjerne dørtrin
  • ændre i køkken og badeværelse

Du kan få hjælp til boligændringer, uanset hvilken type bolig du bor i, men ændringen skal leve op til disse betingelser:

  1. Boligændringer kan kun laves i dit eget hjem, hvor du opholder dig varigt
  2. Ændringer skal vedrøre mur- og nagelfaste genstande
  3. Udgifterne skal være rimelige i forhold til de brugsmæssige fordele, som du opnår ved ændringen

Hvis der er tale om en meget dyr ombygning eller tilbygning, som øger din boligs værdi, vil vi tage pant i boligen. Pantebrevet vil være på et beløb, der svarer til værdiforøgelsen. Det betyder, at hvis du sælger boligen, skal kommunen have et beløb svarende til pantet.

Lejebolig

Bor du i lejebolig, skal din udlejer/boligselskabet give lov til, at boligen bliver ændret. Der skal også laves en skriftlig aftale med din udlejer om, hvorvidt der skal laves reetablering ved fraflytning - dvs. om boligen skal ændres tilbage til det oprindelige.

Hvis vi aftaler, at boligen skal ændres tilbage til det oprindelige, når du flytter, er udgiften en del af bevillingen og noget, vi betaler.

Andelsbolig

I andelsboliger kan du kun få dækket udgifter til reetablering efter en boligændring, hvis der er krav om det i andelsboligforeningens vedtægter. I så fald vil omfanget af reetablering være beskrevet i din bevilling.

Hvis andelsboligforeningen ønsker yderligere reetablering, er det en sag mellem dig og foreningen.

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Åbningstider
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13