Kan jeg få et hjælpemiddel fra kommunen?

Du kan søge om et hjælpemiddel, hvis du har et handicap. Det gælder, uanset om du er barn, ung eller voksen.

Har du en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som begrænser dig i dagligdagen, kan du søge om støtte til en lang række forskellige hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbil med mere, der kan være med til at give dig en lettere dagligdag.

 

Prøv guiden

Kan jeg få et hjælpemiddel fra kommunen?

Se om det giver mening for dig at søge om hjælpemiddel hos kommunen.