Refusion for syge medarbejdere

Er din medarbejder syg? Anmeld sygefravær, raskmeld og søg om refusion af sygedagpenge.

Indberet din medarbejders sygdom


Dine medarbejderes sygefravær skal meldes til kommunen via NemRefusion.

Find information om frister m.m. på NemRefusion.

Når en af dine medarbejdere melder sig syg, skal du indberette sygefraværet til kommunen via NemRefusion.

Det er vigtigt, at du overholder fristerne for at anmelde sygefravær, da det kan få betydning for udbetalingen af sygedagpenge.

Det anbefales at du orienterer din medarbejder om, at de får besked i deres digitale postkasse, når du har indberettet sygefraværet

Du skal have en NemID-medarbejdersignatur

For at indberette via NemRefusion skal du have en NemID-medarbejdersignatur, også kaldet digital signatur. Den kan bestilles på Nets hjemmeside.

Har du spørgsmål til NemID-medarbejdersignatur eller brug for hjælp, kan du ringe til Virk Support (NemRefusion) på telefon 7220 0030.

Når du har fået din NemID-medarbejdersignatur, skal du have rettigheder til at anmode om refusion. Det er din virksomheds Nem-Login-Administrator, som tildeler denne rettighed.

Kontakt NemRefusion ved spørgsmål til anmeldelse m.m. på telefonnr. 4460 7213