Kæmpebjørneklo

Hvis du har kæmpebjørneklo på din grund, har du pligt til at bekæmpe den hvert år. Du skal starte første bekæmpelse inden den 15. april.

På udvalgte steder vil vi komme på tilsyn efter den 15. april for at følge op på, om der er bekæmpet effektivt.

Hvis du ser en kæmpebjørneklo på et andet offentligt eller privat område, vil vi meget gerne have besked, så vi kan bekæmpe alle planter.

Vi har brug for din hjælp

Har du set kæmpebjørneklo i naturen?

 Indberet din observation digitalt

Vælg kategorien 'Invasive arter' og fortsæt registreringen derfra.

 Alternativt kan du sende en mail til natur@soroe.dk eller ringe på 57 87 63 81 og oplys, hvor du har set planten.

Det er en fordel for os, hvis du sender oplysningen ind sammen med et kort, der viser, hvor du har set planten.

Se hvor kæmpebjørneklo vokser på Sorøkortet

Hvor vokser kæmpebjørnekloen i kommunen?

Du kan se på Sorøkortet, hvor i kommunen, der er registreret kæmpebjørneklo.

Se kæmpebjørneklo på Sorøkortet

 

Hvad skal vi gøre ved kæmpebjørneklo?

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Sorø Kommune har udarbejdet en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal ske efter anvisningerne i indsatsplanen, hvor flere forskellige bekæmpelsesmetoder er beskrevet i en prioriteret rækkefølge.

Indsatsplanen er revideret i 2024 og den vigtigste ændring er en tidligere start på bekæmpelsen. Første effektive bekæmpelse af planten skal udføres inden den 15. april og herefter løbende gennem hele sæsonen.

Undrer du dig over den nye dato for første bekæmpelse? Vi har været nødt til at fremrykke starten på bekæmpelsessæsonen, fordi det de senere år har vist sig at være for sent at gå i gang til den 1. juni, da de varmere forår giver os en meget tidligere opblomstring. Vi så derfor flere steder hvor planterne var lige ved at smide, eller allerede havde smidt, deres frø og dermed sikret næste generation af kæmpebjørneklo.

Vil du vide mere?

Få mere viden hos Miljøstyrelsen

Læs om de forskellige bjørnekloarter og hvordan du bekæmper dem på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Naturafdelingen
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13