Naturpuljen

Søg midler fra Naturpuljen i Sorø Kommune til at fremme biodiversiteten i byen og på landet.

Enhver ejer af arealer på landet kan søge om midler. Til projekter i byområder, skal du være del af et lokalråd, en grundejerforening, borgerforening, skole, daginstitution eller en privat lodsejer.

Udfyld ansøgningsskema til Naturpuljen

 • Ansøgningsfristen i 2024 er den 1. september
 • Spørgsmål om Naturpuljen kan rettes til: naturpuljen@soroe.dk
 • Maksbeløbet pr. projekt er 30.000 kr. Kommunen vil dog vurdere, om et projekt giver anledning til yderligere støtte.
 • Midlerne uddeles ved, at Sorø Kommune betaler regninger til entreprenør og lignende i forbindelse med projekterne
 • Midlerne skal bruges i 2024, og fotodokumentation for udførslen skal indsendes efterfølgende

Krav til projekter

Er du en del af et lokalråd, grundejerforening, borgerforening, skole og daginstitution eller private lodsejer, så har du nu mulighed for at ansøge midler til netop dit projekt om mere biodiversitet lokalt. Som udgangspunkt er maksgrænsen per projekt til 30.000 kr. Kommunen afholder regningerne til materialer, entreprenør, oplægsholder eller lignende. 

Vi lægger vægt på, at:

 • Projektet fremmer mere biodiversitet i byområder
 • Projektet skaber levesteder for dyr og planter
 • Ansøger selv udfører en del af arbejdet i projektet
 • Projektet gavner flest mulige borgere, har offentlig adgang eller synlighed
 • Projektet på offentlige arealer ikke er til væsentlig ulempe for anden benyttelse

Er du den heldige ejer af arealer i landzonen, og går du med tanker om et naturprojekt til gavn for biodiversiteten, så kan du søge tilskud fra Naturpuljen.

Vi lægger vægt på:

 • At projektet giver mest naturværdi for pengene
 • At indsatsen vil have en langvarig, positiv effekt på biodiversiteten i Sorø Kommune
 • Naturpleje af beskyttede naturområder (NBL § 3 og fredninger),
 • Etablering af nye naturområder, som
 • At ansøger selv udfører en del af arbejdet i projektet.

Inspiration

 • Rod og vilde hjørner giver mere biodiversitet. Du kan lade døde stammer blive stående eller ligge på jorden, samle kvas sammen i hegn og bunker.
 • Vand giver liv, så grav et lille vandhul.
 • Sol og varme er godt, så små områder med bar jord eller sand og store og små sten sammen i bunker, vil fungere som skjulested for blandt andre firben og insekter.
 • Hvis du forvandler en del af græsplænen til blomstereng, så kan du få et summende paradis af insekter. Bedst er det at fjerne græstørven først og tilføre grus, for at opnå en næringsfattig jord. Derefter kan du så frø og hjemmehørende stauder til en blomstereng.
 • Plant løgplanter og blomstrende buske og træer til at strække fødesæsonen for bier, insekter og fugle i din have.
 • Du kan opsætte redekasse til fugle eller hasselmusen.

Disse arealer i kommunen vil blive omdannet til inspirationsområder i løbet af sommeren 2024, så kom forbi og få gode idéer til vilde tiltag i din have.

 • Sorø, ved Rådhuset for enden af Holbergsvej.
 • Ruds Vedby, bag friluftsbadet.
 • Dianalund, i Byparken for enden af Grønningen.
 • Fjenneslev, på legepladsen ved Thyrasvej.

Hvis det har interesse at arbejde videre lokalt med en ”vild have” på områderne, så kontakt gerne naturpuljen@soroe.dk

 

Vild Med Vilje partner

 • Sorø Kommune indgik i 2018 partnerskab med foreningen ”Vild Med Vilje”, som led i at synliggøre arbejdet med naturudvikling på byens grønne områder.
 • Flere grønne plæner, rabatter og rundkørsler er udlagt til bynatur med vilde planter til gavn for insekter og fugle, hvilket skaber nye muligheder for naturoplevelser.
 • På vildmedvilje kan du læse om Sorø Kommunes Vild Med Vilje arealer.
 • Der søges hele tiden efter nye potentielle Vild Med Vilje arealer, så arealet stiger over tid. 

Bivenlig Kommune

 • Sorø Kommune blev i 2020 certificeret Bivenlig Kommune af Dansk Biavlerforening. For at være Bivenlig Kommune skal man have etableret mindst 1 hektar med bivenlige planter. Dette blev gjort på Diget og ved Rådhuset, der begge er Vild Med Vilje arealer. Arealerne blev tilsået med en vildengsblanding med arterne Klinte, Kornblomst, Esparsette, Hvid Okseøje, Kornvalmue, Cikorie, Slangehoved, Dagpragtstjerne, Hundetunge, Blæresmelde, Alm. Kællingetand, Alm. Røllike, Gul Snerre, Rødkløver, Aftenstjerne, Gul Okseøje, Kommen, Alm. Torskemund, Vild Gulerod, Nikkende Limurtog Moskus Katost.
 • Sorø Kommunen har mange alléer med lindetræer, som er gode fødekilder for bier.
 • Ved byudvikling af nye arealer plantes hjemmehørende træer og buske, der blomstrer rigt i foråret, og også kommunens blomsterkummer er plantet til med bivenlige stauder.

Blomstrende rundkørsler og midterrabatter

 • Fra 2020-2024 er flere rundkørsler blevet tilsået med insektvenlige blomsterblandinger suppleret med forårsløg, bl.a. ved indfaldsveje til de større byer og langs Ringstedvej/Slagelsevej i Sorø By.
Senest opdateret 24-08-2023